Vold mot eldre

På hjemmesiden til vi.no fant vi en svært interessant artikkel om hvordan noen av oss kan ha det.
Det er vèl verdt å lese denne artikkelen og få tips om hva man kan gjøre dersom man opplever dette.

Voksne barn utnytter gamle foreldre økonomisk.

Artikkelen finner du her:

https://www.vi.no/okonomi/romte-til-krisesenter-etter-trakassering-fra-svigerdatter/71825594?fbclid=IwAR14vQ3AcIRgwgXUL7ON79HHDSM4V6UYbRZZjc0kWCvMLIcYFqn–0rPGbc

Eldre utsettes for økonomiske overgrep. – Store mørketall, mener forsker.

Forsker Astrid Sandmoe. Foto: NKVTS

(Vi.no): – Psykisk vold og trusler kan være økonomisk motivert.
Det kan handle om å bli overtalt til å gi fra seg verdigjenstander og penger, eller at noen hindrer deg i å disponere penger slik du selv ønsker, sier Astrid Sandmoe, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Ifølge en nasjonal forekomststudie fra 2017 i regi av NKVTS har rundt 65 000 hjemmeboende personer over 65 år vært utsatt for vold eller overgrep.
I tillegg til psykiske overgrep, fysisk og seksuell vold opplever også eldre mennesker økonomiske overgrep.

På bakgrunn av tall fra studien anslår forskerne at rundt 7500 personer i alderen 65–90 år har opplevd økonomiske overgrep etter fylte 65 år.

– Jeg tror det er store mørketall og at vi bare har kartlagt toppen av isfjellet, sier Sandmoe.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter