2020 – fikk vi til noe som helst?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Året 2020 er i ferd med å renne tom for dager, og det er bare noen få timer å reflektere over det året som snart er gått. Vi kan umiddelbart være enige om at det har vært et svært spesielt år. Coronabanditten har snudd opp ned på vår tilværelse. I kampen mot smittespredning har det norske folk blitt satt på prøve.

Vi har kommet hederlig gjennom første fase ved at vi har greidd å holde smittetall og dødstall på et vesentlig lavere nivå enn det de har greidd i andre land. Folk flest har vist lojalitet overfor myndighetene og deres smittebegrensningstiltak. Dessverre er det noen grupper som ikke har forstått alvoret i situasjonen og at alle lojalt må stille opp. Nå må vi vise ikke bare lojalitet, men også utholdenhet. Nå er den første vaksinen satt, og det er om å gjøre at vi holder ut til det er utviklet tilstrekkelig flokkimmunitet! Det tar mer enn noen få dager!

Vi har for vår forenings del måttet legge ned eller utsette en stor del av vår virksomhet. Det som først og fremst har vært rammet, har vært møtevirksomheten. Før Coronabanditten gjorde sitt inntog, rakk vi å gjennomføre to temamøter og et årsmøte. De gjenstående temamøtene på aktivitetsplanen for året, måtte kanselleres! Vi har imidlertid gjennomført 7 styremøter.

Temamøtene er en viktig bærebjelke i foreningens virksomhet. De gir oss mulighet til å opprettholde jevnlig kontakt med medlemmer og andre følgere og samtidig drive vår ordinære informasjonsformidling.

Til tross for de begrensninger vi har måttet kjempe mot, så har vi oppnådd resultater vi kan være bekjent av. Noe har vi fått til, Coronabanditten til tross!

SENIORAVISA

Senioravisa kan ikke erstatte temamøtene, men den har langt på vei fylt det informasjonsvakum som har oppstått ved uteblivelse av temamøtene. Antall besøk til SENIORAVISA har økt jevnt fra år til år. I fjor oppnådde vi hele 58 227 besøk. Så har vi gjort et kjempesprang inneværende år. Det står i skrivende stund enda igjen noen dager av året, men vi vil helt sikkert ha passert 77 000 besøk ved årets utgang – 32 % opp i forhold til i fjor!

Dette tolker vi dithen at vi greier å produsere aktuelt stoff som oppleves som   interessant og relevant for våre lesere og at vi samtidig imøtekommer spesielle informasjonsbehov i disse Coronatider!

Vi har invitert våre lesere til å sende oss leserinnlegg om de har noe på hjertet. Vi vil at SENIORAVISA skal være et felles forum for våre medlemmer og andre lesere. Det gleder oss at våre lesere stiller opp – hittil har vi hatt innlegg fra 36 lesere. Dette er en del av vår suksess.

De kommunale Eldrerådene

Vi er opptatt av at de eldre skal kunne utøve politisk innflytelse og ta del i beslutninger som gjelder dem selv. I denne forbindelse har vi sett det som en oppgave å bidra til større oppmerksomhet omkring de kommunale Eldrerådene og deres virksomheter. Som en begynnelse har vi utarbeidet en oversikt over alle eldrerådene i Østfold, deres medlemmer og epostadresser. Oversikten ligger ute på SENIORAVISA. Den har vekket interesse og er godt besøkt. Oversikten gjør det mulig for alle å se hvem som representerer dem i respektive eldreråd. Fordi epostadressene ligger tilgjengelig, kan alle kommunisere med alle! Alle kan bli kjent med hverandre og for hverandre.

Vi har så langt mottatt i alt 8 leserbrev fra de 12 Eldrerådene i Østfold. Lederen i Eldrerådet for Indre Østfold kommune, Signe Øye, startet det hele ved årets begynnelse. Så avslutter hun med årets siste leserinnlegg i SENIORAVISA sin utgave 52/2020. Vi tror dette er en effektiv måte å gjøre Eldrerådene og deres virksomheter kjent for folk flest, og at dette samtidig vil gjøre Eldrerådene kjent for hverandre!

600 ikke-digitale betaler ikke med mobiltelefon!

Kunnskapsdepartementet v/Kompetanse Norge slår fast at 600 000 nordmenn er ikke-digitale. Det vil si at de ikke bruker internett, smarttelefon, datamaskin eller nettbrett. De i denne gruppen er alt vesentlig eldre mennesker som blir kjørt av veien etter hvert som digitaliseringen av Norge fortsetter. Det ser ut som myndighetene tror at denne gruppen forsvinner om de bare ønsker det sterkt nok.

Restauranter, busselskaper og andre synes det er greit at de tilbyr bestilling og betaling pr. smart telefon som eneste mulighet. Det synes ikke vi, og heller ikke de 600 000 ikke-digitale.

Vi har bidratt til oppmerksomhet om problemet ved innlegg i SENIORAVISA og lokalpresse.

Vi mener noen må ha og ta ansvar for at analoge løsninger som de ikke-digitale kan bruke, opprettholdes! Vi håper vår innsats etter hvert vinner gehør og at den åpenbare diskrimineringen av denne gruppen opphører!

Trygdeoppgjøret

Vi hverken kan eller vil ta ansvar for resultatene av årets trygdeoppgjør, men vi er med og påvirker!

I år fikk enslige pensjonister kr. 5 000,- i ekstra tillegg ut over det ordinære oppgjør.

Ingen lang skryteliste, men vi håper vi har vist at vi er «på banen», selv om vi gjerne kunne synes bedre, og at vi husker vår medlemmer og andre lesere av SENIORAVISA!

Og så tar vi sats for å ta stilling til hvordan vi skal arbeide i året som kommer!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter