Senior Norge Østfold logo 200

2021 – Handlingsplan!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

– Følgende handlingsplan forelegges vårt årsmøte den 31. mars. Den er betinget av årsmøtets godkjennelse. Dette innebærer at det vil kunne bli endringer! Forutsetninger for årsmøtet er redegjort for i innlegg i SENIORAVISA den 1. februar.

Forslag til årsmøtet bes sendt skriftlig innen 22. mars til vestlars@gmail.com

 

2021 – Handlingsplan!

Coronaviruset kaster ved inngangen av det nye året fortsatt en mørk skygge over vår virksomhet. Viktige aktiviteter ligger fortsatt på «vent». Viruset er uforutsigbart. Vi kan aldri vite når og hvor viruset slår til neste gang og i hvilken mutert utgave. Dette gjør planlegging vanskelig!

Vi ser for oss at vi først får normale tilstander etter at hele befolkningen er vaksinert. Dette innebærer at vi skulle kunne gjenoppta alle ordinære virksomheter etter sommerferien. Vi planlegger i forhold til dette. Så langt har vi ikke forutsetninger for å detaljplanlegge.

Aktivitetsplan

Vi tar sikte på å utgi aktivitetsplan for 2. halvår i løpet av juni måned.

Styremøter

Vi vil avholde styremøter i juni måned, og deretter hver måned fra om med august til og med desember. I alt 6 styremøter. De holdes i forkant av temamøtene. For å komme nærmere i kontakt med sykehjemmene og de miljøer vi arbeider for, tar vi fortsatt sikte på å avholde flere styremøter på sykehjemmene. Dette gir oss verdifull innsikt og nye kontakter.

Temamøter

Temamøtene er en av våre hovedaktiviteter. Vi tar sikte på å arrangerer 4 temamøter i løpet av 2. halvår. Vi starter med en Eldrerådskonferanse i september. Så har vi tenkt å hente opp igjen tidligere planlagte møter for oktober og november «Velferdsteknologi» og «Ortopedi».   Temamøtene gir oss anledning til å holde kontakt med våre medlemmer, formidle informasjon og å få tilbakemeldinger.

Senioravisa

Senioravisa er vår viktigste kommunikasjonsmedium. Vi utgir den på vår nettside med ny utgave hver mandag. Det vil si 52 utgaver i inneværende år. Ingen skal slå oss på frekvens. I året som gikk, har vi hatt en formidabel besøksøkning. Vi nådde nesten 78.000 besøk til SENIORAVISA. Det ambisiøse målet var 70.000. Vi strekker oss ikke lenger enn at vi ser i retning av 80.000 besøk i inneværende år!

For å fortsette suksessen er vi avhengig av å produsere aktuelt og relevant stoff hver eneste mandag. Vi vil arbeide for å opprettholde bredde i stoffet og å få flere leserinnlegg

SENIORAVISA er gratis for medlemmer og andre, men likevel vår viktigste inntektskilde ved inntekter som annonser i avisa gir oss!

Media

Det er viktig å synes i media. Vi legger ut til lokalavisene i Østfold referat fra alle våre temamøter. I tillegg vil vi forsøke å få inn et debattinnlegg i måneden. Således skal vi synes vi i Østfoldpressen regelmessig

Eldrerådene

Dette er vår mest spennende utfordring i de nærmeste årene!

Vi ser de kommunale eldrerådene som en mulighet til å øve politisk innflytelse. Utfordringen er at de er nesten ukjente for folk flest. Ikke vet de hvem som er i eldrerådene og ikke vet de hva de driver med. Vi er nå representert med medlemmer eller varamedlemmer i 6 eldreråd.

Vi har samlet inn info om hvem som sitter i eldrerådene i de enkelte kommuner i Østfold med epostadresser med epostadresser til nesten alle eldrerådsmedlemmene. Alle får påminnelse med oversikt over ukens innhold i SENIORAVISA. På denne måte blir de minnet om vår eksistens 52 ganger i året. Vi har invitert eldrerådene til å bruke SENIORAVISA som kommunikasjonsplattform og tar gjerne imot leserinnlegg!

For å styrke og utvikle kontakten med eldrerådene planlegger vi å arrangere en Eldrerådskonferanse i september med individuell innbydelse til alle eldrerådsmedlemmer.

Datahjelpen

Vi har lagt ut oversikt over hva som finnes av opplæringstilbud i Østfold i SENIORAVISA. For øvrig prioriterer vi fortsatt vår unike rådgivingstjeneste – gratis for medlemmer:

«Datahjelpen», ring Terje Lloyd Andersen, tlf 922 87 090

Datahjelpen vil fortsatt produsere innlegg til SENIORAVISA.

Digitaliseringen

Digitaliseringen av det norske samfunn foregår i høyt tempo. Fortsatt er det slik at 40% av våre medlemmer er ikke på nett.  For de aller fleste over 80 må vi regne løpet for kjørt, de kommer aldri på nett. Det bør være håp for de mellom 70 og 80 og i alle fall for de under 70.

Myndighetene tar alt for lett på dette til tross for at det er fastslått at det er i alt 600 000 ikke-digitale mennesker i Norge. Vi kan ikke se at det er noen i det offentlige som er gitt overordnet ansvar for at det opprettholdes analoge løsninger som de ikke-digitale kan bruke. Dette er en utfordring for oss som vi vil arbeide med!

Helse og omsorg

Helse og omsorgsvesenet sliter fortsatt med to hovedproblem som henger sammen. Det ene er underkapasitet både med hensyn til bemanning, plass i sykehus og i sykehjem og kvalitetsbrister. Vi skal følge med og påtale feil og mangler som måtte forekomme!

Når det gjelder det siste, så avdekkes det kontinuerlig feil, til dels meget alvorlige, som må ha sammenheng med manglende, eller ufullstendig kvalitetssikring. Det synes ikke at de ansvarlige myndigheter i Norge, har forstått at kvalitetssikring er et eget fag.

Reise

Vår tanke er at det kan være hyggelig for våre medlemmer noen ganger å reise sammen og på den måte bli kjent med hverandre. Vi vil fortsette vårt samarbeid med Vital Reiser om reiser til nære og fjerne mål. Vi deltok i fjor på en vellykket tur til Heddys Casa på Lanzarote.

Medlemsutviklingen

I et år hvor Corona-viruset har gjort at vi bare har kunnet holde noen aktiviteter i gang, er det naturlig at medlemskontakten har vært på et absolutt lavmål. I likhet med andre foreninger har vi blødd. Medlemsavgangen har vært merkbar. Vi har nå 500 medlemmer som vi skal ta vare på etter beste evne. Vi håper at vi ved å ha gode tilbud til våre medlemmer etter hvert kan vinne tilbake medlemmer som har forlatt oss. Vi fortsetter å sende de som har sluttet, påminnelse om innholdet i SENIORAVISA hver mandag. Da sikrer vi oss at vi ikke blir glemt! Det kan jo være en begynnelse på et nytt medlemskap.

  1. februar 2021

SENIOR NORGE Østfold.

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter