2021- vi ønsker oss et bedre år!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Året som gikk har mildt sagt vært lærerikt. Det er sikkert også andre betegnelser som vi kunne ha brukt! Vi har fått besøk av en uønsket gjest, Coronabanditten, som har vist seg å være en vanskelig motstander. Ikke kan vi se ham, ikke kan vi høre ham og ikke kan vi lukte ham –  men han er her!

Det har vært en vanskelig kamp. Den har medført at vi og en rekke andre virksomheter har måttet stenge og legge ting på «vent»!

Nå når massevaksinen er i gang, kan vi se for oss begynnelsen på slutten. Kan vi håpe at ting har normalisert seg når vi har kommet midtsommers, eller vil vi oppleve at muterte versjoner av Coronaen stikker pinner i hjulene for oss? FHI gir oss i så måte ingen positive signaler, men varsler om at vi vil kunne komme til å måtte leve med Coronaen og smittebegrensende tiltak i lengre tid!

Med tanke på driften av vår forening i året som kommer, så er dette forutsetninger vi må forholde oss til. Det meste er uforutsigbart, hvilket gjøre det fåfengt å legge detaljerte planer for hele året. Vi tar sikte på at vi skal kunne arrangere vårt årsmøte i mars – og så får vi ta det derfra!

Begrensninger til tross, vi vil så langt som mulig utøve vår rolle som vaktbikkje for de eldre og informasjonsformidler. Vi skal synes også i 2021!

Viktige prioriteringer angitt i vår plan for 2020, gjelder fortsatt. Vi henter noe fra et innlegg i SENIORAVISA 30. desember 2019:

Den store utfordringen

Vi har passert 1 000 000 pensjonister her i landet. Viktige oppgaver for oss er å følge opp at våre helse og omsorgstjenester greier å følge opp med hensyn til nødvendig kapasitet og kompetanse. I utgangspunktet er bemanningen allerede for lav.

Vi skal også følge opp at denne sårbare gruppen, som i virkeligheten er «under administrasjon», ikke blir utsatt for diskriminering av noe slag!

600 000 ikke-digitale

Kunnskapsdepartementet slår i en nylig undersøkelse fast at det er 600 000 ikke-digitale i Norge. Dette er personer som ikke bruker internett, smarttelefon, datamaskin eller nettbrett. Heller ikke er de i stand til å bruke digitaliserte offentlige tjenester.

Digitaliseringen av det norske samfunn pågår i høyt tempo. Systemutviklerne glemmer systematisk at det er en gruppe på 600 000 ikke-digitale – 14 % av Norges befolkning.

Vi er opptatt av at analoge løsninger opprettholdes til bruk for de ikke-digitale. Noen i det offentlige må ta ansvar for dette. Vi har så langt ikke funnet noen instans som tar ansvar – spørsmålet er som en «het potet» – ingen vil ta i det!

Kunnskapsformidling

SENIORAVISA er vårt viktigste medium. Det er en ukeavis, som kommer ut med nye innlegg hver eneste mandag hele året. Den hadde i året som gikk over 77 000 besøk. Således når vi ut til riktig mange, langt ut over vår egen medlemskrets!

Eldrerådene – ut av skyggen

Vi ser det slik at eldrerådene er de eldres beste mulighet til å øve politisk innflytelse. Vi vil derfor arbeide for at eldrerådene, deres medlemmer og virksomheter blir bedre kjent.

Om forholdene tillater det, kan vi tenke oss å arrangere et av temamøtene våre som en Eldrerådskonferanse hvor vi inviterer alle eldrerådene i Østfold.

 

Vi ønsker at 2021 blir et bedre år i alle henseender, men tar høyde for at Coronaen vil fortsette å stille oss på prøve.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter