600.000 ikke-digitale – analoge rettigheter

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er ikke mange år siden den digitale utviklingen her i landet for alvor skjøt fart! Både i offentlige og private virksomheter ble man tidlig oppmerksom på de enorme effektivitets-gevinster som nå kunne tilbys gjennom digitale løsninger. Veien mot et fulldigitalisert Norge synes å ligge åpent!

Men det var en strek i regningen at det var en betydelig gruppe, først og fremst eldre mennesker, som hverken hadde kunnskap, ferdigheter eller utstyr for å kunne anvende de nye digitale løsningene. Dette tok både myndigheter og private virksomheter lett på. Det var en enkel løsning på det hele – opplæring! Denne villfarelsen levde de i lenge! 90-åringer som behersket bruken av PC ble brukt som sannhetsvitner, selv om de representerte unntakene.

Det som var fullstendig undervurdert, og ikke forstått, var de ikke-digitales manglende motivasjon. Det første hinderet, som ikke har fått oppmerksomhet, var økonomisk. Det kreves opp til 6 – 7.000 kr. å anskaffe nødvendig datautstyr og ta nødvendig opplæring!

Problemet med gruppen «ikke-digitale» har blitt tydeligere det siste året etter hvert som nye digitale løsninger har blitt introdusert i økende tempo, uten tanke på at det er stor gruppe som ikke kan benytte løsningene. Arrogant, mot bedre vitende!

I NRK-nyheter Troms og Finnmark leser vi om Hild Margrete (97) som ufrivillig ikke fikk avgitt sin stemme ved årets Stortingsvalg. Hun hadde gledet seg til valget, men dette skulle i stedet bli en nedtur for henne. Hun bor i omsorgsbolig, og skulle kunnet ha stemt hjemmefra, men hun er ikke på nett, og info på kommunens hjemmesider har følgelig ikke nådd frem til henne. Eldreombud for Norge, Berit Lund Jacobsen er bekymret over dette. Hun frykter at kommunene blir så digitale at enkelte faller utenfor! Vi antar at det er flere enn Hild Margrete som på denne måte har mistet muligheten til å stemme!

Man har antatt at gruppen «ikke-digitale» har vært på ca. 400.000. Det synes ikke å ha skremt noen. Men etter at Kompetanse Norge har gjennomført en undersøkelse som viser at det er faktisk er hele 600.000 i gruppen «ikke-digitale», har det vært en merkbar økende interesse for saken i media.

Det ser også ut til at private virksomheter tar tak. DnB gjennomførte en opplæringskampanje over et par år. De hadde 60.000 ikke-digitale kunder da de startet kampanjen og like mange da de avsluttet den. De erkjenner at for denne gruppen er ikke opplæring noen effektiv løsning. I kjølvannet av denne erkjennelsen har de utviklet et tilbud om analoge løsninger for sine kunder – de har blant annet fredet brevgiroen og kontofonen, og opprettet en egen direkte-telefon som de «ikke-digitale» kan bruke for å komme i kontakt med kunderådgiver!

Vi kan også ane tegn på at de ansvarlige myndigheter begynner å forstå at gruppen «ikke-digitale» ikke forsvinner av seg selv. De vil nok måtte leve med gruppen i en rekke år fremover!

Vi er fullt ut innforstått med utviklingen mot et fulldigitalisert Norge! Det som er vårt anliggende er at gode ikke-digitale løsninger blir opprettholdt slik at gruppen «ikke-digitale» blir betjent og ikke diskriminert! Dette skulle være en soleklar rettighet som burde være fullt ut anerkjent. Men det ser dessverre ut til at det fortsatt er en vei å gå!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter