600 000 ikke-digitale – hvem tar ansvar?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

De ikke-digitale er de som ikke har digital kompetanse og som følgelig ikke bruker internett, smarttelefon, PC eller nettbrett. Kompetanse Norge har gjennom en undersøkelse de har utført for Kunnskapsdepartementet, fastslått at det er i alt 600 000 ikke-digitale i Norge!

Vi er i full fart mot en fulldigitalisering av Norge som vi er fullt innforstått med. Dette innebærer enorm effektiviseringer og ditto kostnadsbesparelser. Vårt krav i denne forbindelse er at den digitale omleggingen må skje på en omsorgsfull måte slik at det tas hensyn til de som henger etter. I dette kravet ligger en forutsetning om at det opprettholdes analoge løsninger som til bruk for de ikke-digitale. Alle skal betjenes – noe annet må betraktes som diskriminering.

Dette er ingen liten sak – tvert imot! Det handler om en gruppe som tilsvarer ikke mindre enn 12 % av Norges befolkning. Myndighetene har hatt en naiv tro på at dette problemet kunne la seg løse ved opplæring. Slik er det dessverre ikke. Hindrene er økonomi, men først og fremst manglende motivasjon! Vi kommer til å ha en betydelig gruppe ikke-digitale i årtier fremover.

Siden dette dreier seg om en betydelig del av landets befolkning, er det lett å ta som en selvfølge at den får prioritet i samsvar med dette. Men nei, slik er det ikke. Det ser ut som enhver som har eller burde ha et ansvar, velger å snu ryggen til og se en annen vei.

I den senere tid har flere virksomheter laget systemer som innebærer at man ikke tar kontant betaling, men at betaling skjer via smarttelefon og tilhørende «app». Effektivt og greit for de som har slik telefon, men håpløst for de som ikke har. Klar diskriminering – neppe lovlig!

At de nye løsningene er på kant med finanslovens bestemmelser om kontanter som «tvungent betalingsmiddel og diskrimineringsloven, velger betalingsmottagerne å se bort fra. De risikerer ingen reaksjoner fra myndighetene. Disse tar ikke ansvar for oppfølging og påtale!

Vi har i den senere tid hatt innlegg i SENIORAVISA fra restaurant og buss hvor betaling med smarttelefon og «app» var eneste betalingsmulighet. Innleggene har også stått i flere lokalaviser.

Vi har i ettertid mottatt en rekke kommentarer fra forskjellig hold. Våre innlegg har også blitt kommentert i lokalaviser. Saken har stor oppmerksomhet. Vi har sluttet å telle tilbakemeldingene! Ingen tilbakemeldinger eller kommentarer fra myndigheter eller media

Vi har forsøkt å få klarlagt om det er noen myndighet som har et overordnet ansvar for at analoge løsninger for de ikke-digitale opprettholdes. Vi henvendte oss først til ombudet for diskriminering. De svarte at vi måtte henvende oss til Diskrimineringsnemnda fordi de ikke hadde behandlet noe tilsvarende sak tidligere. Diskrimineringsnemnda ga oss som svar at vi måtte henvende oss til ombudet for diskriminering. Da ga vi opp!

Vi har også forelagt denne saken for SENIOR NORGE sentralt.

Det forundrer oss at media/journalister ikke har oppdaget at dette er betydelig sak som har interesse for mange! Så må vi spørre hvor de politiske partiene er. Kan vi forvente at utfordringen med å betjene de 600 000 ikke- digitale dukker opp i et eller flere partiprogram. Siden dette er en sak som sikkert ikke er noen stemmesanker, er det vel for meget å forvente at det finnes politikere som har mot til å fremme saken?  Det kan nesten synes som partiene har en stilltiende overenskomst om å la denne saken «hvile» siden ingen engasjerer seg!

Vårt spørsmål er fortsatt: «Er det noen som har et overordnete ansvar for at analoge løsninger opprettholdes for de ikke-digitale?»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter