Aldersforskjeller skaper grunn for diskriminering!

– Trykk på overskriften, bilde eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Et innlegg i Aftenposten fredag den 7. mai minner oss om at vi representerer en generasjon som blir glemt i jaget etter avansert teknologi. Innlegget dreier seg om en farfar som har kjøpt ny radio, som han ikke får til å bruke! Den er for teknisk til at han greier å bruke den – alt for mange knotter, alt for mange valgmuligheter, alt for liten skrift i brukerveiledningene.

Noen som kjenner seg igjen?

Vi har vært innom dette temaet ved forskjellige anledninger. Det som er utgangspunktet er at de eldre ikke har forutsetninger som de yngre tar for gitt. De har ingen bevissthet om de forskjellene som eksisterer mellom generasjonene. Siden det er de yngre generasjonene som legger premissene for samfunnsutviklingen, må det kunne forstås at de eldre og deres forutsetninger kan bli glemt eller tilsidesatt.

  • De eldre kan ha vanskelighet med å tilegne seg nye kunnskap og ferdigheter. Det finnes naturligvis unntak, men disse skal ikke kunne fungere som sannhetsbevis, Det blir feil!
  • De eldre kan ha vanskeligheter med å forstå ny teknologi. Bruksanvisninger med skrifttyper så små at eldre med svekket syn ikke kan lese teksten, er til liten hjelp.
  • Valgmulighetene er så mange at dette oftest er forvirrende. Fjernkontroll til en TV kan inneholde 40 – 50 taster, hvor man kanskje har vanlig bruk for 4 – 5!
  • Finmotorikken er ofte ikke det den en gang var. Skjelvende fingre er ikke velegnet å bruke i forhold til små taster
  • Den fysiske styrken reduseres med årene. Det er ofte slik at eldre ikke greier å åpne melkekartonger og syltetøyglass fordi de ikke har styrke nok. Slik skal det vel ikke være.
  • Middellengden i befolkningen har vært i kontinuerlig vekst i takt med økt levestandard og sunt kosthold. Det er nærliggende å tro at alle kjøpesentre med selvbetjening har laget de to øverste hyllene for de yngre generasjoner og deres lengde. Vi i førkrigsgenerasjonene med middellengde for kvinner på 1,60 og 1,75 for menn, når ikke opp. Ikke får vi sett hvilke varer som ligger på hyllene og ikke greier vi å lese prislappene! Skal det være slik?
  • Språket endrer seg og det flommer over av nye ord og uttrykk samtidig som engelske ord og uttrykk får dominere. De yngre generasjoner reagerer ikke på dette. De sitter midt i prosessen og er foret opp med engelsk fra skolen av. De eldre har store problem med å henge med!
  • Digitaliseringen som foregår er den store saken som opptar oss mest. De som ikke har nødvendige digitale kunnskaper, ferdigheter og datautstyr, er stilt utenfor i fler og fler sammenhenger! Det kan synes som om de som har ansvaret for den digitale utviklingen fullstendig ser bort fra at det finnes 650.000 ikke-digitale her i landet. Vi har ikke kunnet se at noen har fått ansvar for å opprettholde analoge løsninger til bruk for de ikke-digitale. Man trodde i begynnelsen naivt nok at spørsmålet skulle kunne løses ved opplæring, Etter hvert ha man erfart at majoriteten i den ikke-digitale gruppen er nesten umulig å motivere til å ta skrittene inn i den digitale verden.
  • Det er sikkert flere forhold vi kunne ha nevnt. Men det som er poenget vårt er at forskjeller i generasjonenes forutsetninger gir grunnlag for diskriminering. Aldersdiskriminering er som annen diskriminering forbudt. Dette er regulert i Diskrimineringsloven.

Vi har gjort henvendelser til Moderniseringsdepartementet som opplyser at de har tatt våre henvendelser til etterretning. De planlegger en konferanse i løpet av våren med deltagelse fra de største pensjonistforeningene. Vi får opplyst at Senior Norge vil bli invitert.

Noen ganger når vi fram!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter