Ansiktsmaske til nytte og besvær!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er nå lenge siden vi begynte å få bilder på TV fra store byer verden rundt hvor det var vanlig å bruke ansiktsmaske. Den generelle luftforurensningen var blitt så betydelig at det var nødvendig å beskytte seg. Vi synes synd på folk som lever med forurensning så sterk at man praktisk til aldri ser blå himmel!

Så skulle vi komme i den situasjon at vi også måtte venne oss til å bruke ansiktsmaske, dog mot en litt annen type forurensning – Coronaviruset. Det er hevet over enhver tvil at ansikts-maske beskytter mot smitte og mot smittespredning.

Likevel har påbud eller anmodning om bruk av ansiktsmaske, skapt betydelige reaksjoner. I enkelte land har det til og med forekommet store demonstrasjoner. Maskevegring har også blitt brukt som politisk virkemiddel. Tidligere president Trump sine rednecks viste seg i alle sammenhenger som ren provokasjon, uten ansiktsmasker.

Ansiktsmasker kan oppleves som uvante og ubehagelig å bruke. Men det er vel heller følelsen av å miste en frihet når man blir konfrontert med pålegg, som forårsaker maskevegring.

Vi har nå kjempet mot Coronaviruset i snart et år. Vi har med vekslende hell forsøkt å begrense og få kontroll over smittespredningen. Av og til har vi følelsen av å være tilbake til start etter hvert som vi opplever nye, uforutsigbare smitteutbrudd.

Det tok lang tid før det ble vanlig å bruke ansiktsmasse her hjemme. Men dette har endret seg etter nylige, betydelige smitteutbrudd, og forekomst av flere nye, mer smittefarlige versjoner av viruset. Dette har tydeligvis skremt folk nok til at ansiktsmaskene er kommet på. I butikker og andre sammenhenger med meget folk har de aller fleste maske på!

Vaksinering av befolkningen er nok det viktigste middel for å vinne kampen mot Corona viruset. Men bruk av ansiktsmaske er like fullt et av de viktigste hjelpemidler!

– Maskene som brukes er til engangs bruk, eller til hyppige bytter! Når masken er brukt, skal den i søppeldunken. Det er alt for mange som har misforstått dette, eller de gir blaffen og kaster masken hvor hen det måtte bli. Utenfor en forretning talte vi i dag 24 masker som lå strødd rundt omkring, til tross for at det fantes lett tilgjengelige søppeldunker på stedet. Det er skremmende, og skuffende at voksne folk kan gjøre slikt. Det er i alle fall ikke i samsvar med vanlig folkeskikk.

Vaksineringen har etter hvert kommet i skikkelig gjenge samtidig som det ser ut som at regelmessig tilgang på medisiner er sikret. Kan vi håpe på at dette er begynnelsen på slutten?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter