Arbeidslivkriminalitet– forbud mot lønn i kontanter!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det kan ikke være lett å være lovmaker. Vi har et lovverk som i hovedsak er statisk mens vi lever i et dynamisk samfunn med kontinuerlige forandringer. Da må det bli noen «kollisjoner» mellom gammelt lovverk og nye behov!

Nå foreligger det et lovforslag som innebærer at det ikke lenger skal kunne utbetales lønn i kontanter. Dette må være «på kanten» av bestemmelsene I finansloven som fastslår at kontanter er et tvunget (lovlig) betalingsmiddel!

Lovforslaget er for å beskytte arbeidstakere mot «lønnstyveri». Ved at betaling går til lønnsmottakerens bankkonto, er det lettere å dokumentere hvilken lønnsutbetaling som er gjennomført. Arbeidsgiver kan holde seg med to sett kontrakter, for å skjule at det ikke betales avtalt lønn. Det er også avdekket tilfelle hvor arbeidstaker får utbetalt korrekt lønn, men hvor arbeidsgiver krever deler av denne tilbakebetalt!

Lønnstyveri vil nå bli inkludert i straffeloven. Strafferammen blir satt til 6 års fengsel. Samtidig vil regjeringen øke strafferammen for brudd på Arbeidsmiljøloven fra 3 til 5 år!

Lovforslaget om forbud mot kontant utbetaling av lønn, må sees i sammenheng med kampen mot svart økonomi og forskjellig typer svindel. Regjeringen settes under press for at de ikke har gjort nok i denne forbindelse, spesielt fra venstresiden og forhold som gjelder arbeidstakere.

Bransjer som er spesielt utsatt for svart økonomi er «Bygg og anlegg» og «Bilpleiebransjen». Disse er verstingene, men problemet med svart økonomi finnes også i andre bransjer!

Fair Play Bygg er en nyskapning som tar sikte på å gjenreise Bygg og Anleggssektoren som en seriøs bransje med like konkurransevilkår. Det er et toparts samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere! Organisasjonen har gitt flere innspill til regjeringen i forbindelse med nye lovforslag.

– Den svarte økonomien og arbeidslivskriminalitet er et betydelig samfunnsproblem som undergraver landets økonomi. I kampen mot dette får myndighetene nå nye muligheter. Myndighetene sitter på et hav av informasjoner. Til nå har det vært vanntette skott mellom forskjellige etater. Nå skal det bli tillatt å dele opplysninger mellom etater som Arbeidstilsynet, politiet, NAV og Skatteetaten. Dette inkluderer opplysninger som ellers er taushetsbelagt i henhold til forvaltningsloven.

Bedre søkemuligheter til relevant informasjon og økede strafferammer, bør gi myndighetene vesentlig bedre muligheter til å lykkes i kampen mot den svarte økonomien og arbeidslivskriminalitet.

 

PS!  Les også «Presset på kontantene øker» – Senioravisa 5. april 2021

Kilde: Dagbladet nyheter 25.04.2021

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter