Senior Norge Østfold logo 200

Årsberetning 2020 – Et vanskelig år!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Følgende årsberetning forelegges vårt Årsmøte den 31. mars. Den er betinget av Årsmøtets godkjennelse. Dette innebærer at det vil kunne bli endringer! Forutsetninger for Årsmøtet er redegjort for i innlegg i SENIORAVISA den 1. februar.

Forslag til årsmøtet bes sendt skriftlig innen 22. mars til vestlars@gmail.com

 

Årsberetning 2020

Et vanskelig år!

Vi hadde fått en ubuden gjest, Coronaviruset. Det skulle gjøre året 2020 til et vanskelig år. Den 12. mars iverksatte regjeringen en rekke tiltak for å begrense smitten og slå ned Coronaviruset. Regjeringens tiltak var strenge, men effektive. Tiltakene har satt næringsliv, offentlige virksomheter, foreninger som vår og private på en rekke prøver. De aller fleste virksomhet har måttet innskrenke eller sette ting «på vent». Vi har unngått full nedstenging av virksomheten.

Temamøtene

For vårt vedkommende har den største konsekvensen vært at vi ikke har kunnet avvikle de månedlige temamøtene vår. Vi rakk møtene i januar og februar og så fikk vi avviklet årsmøtet i mars. De møtene vi hadde planlagt resten av året har vi måttet kansellere. Temamøtene våre gir oss mulighet til å formidle kunnskap og informasjon samtidig som vi kan møtes med våre medlemmer.

Senioravisa

Men vi har som nevnt bare delvis stengt vår virksomhet. Vår ukeavis, SENIORAVISA, har kommet ut med nye utgaver og nytt stoff hver eneste mandag. På denne måten har vi kunnet holde jevnlig og hyppig kontakt med våre medlemmer og de mange andre som er interessert i vår virksomhet. Vi når fram til riktig mange. I 2020 oppnådde vi 78.000 besøk til SENIORAVISA. Ny årsrekord!

I media

Vi forholder oss til følgende lokalaviser: Fredrikstad Blad, Demokraten, Moss Avis, Smaalenenes Avis, Sarpsborg Arbeiderblad og Halden Arbeiderblad. De får vanligvis referat fra hvert av de månedlige temamøtene våre, men dette året har vi bare hatt 2 møter. Men vi skriver også debattinnlegg som blir jevnlig tatt inn i avisene.

Eldrerådene

Vi har etablert en oversikt over alle eldrerådene og deres medlemmer. Listen inneholder i alt 150 rådsmedlemmer hvorav vi har epostadresser for 130. Det er et grunnlag vi ha skapt for å få etablert kontakt med eldrerådene og bidra til at deres virksomheter bedre kjent. Det er en lang prosess som vi så vidt har begynt.

De vi har på listen, får hver mandag oversikt over hva som kommer i ukens utgave av SENIORAVISA.

En Eldrerådskonferanse ligger på tegnebordet.

Gratulasjoner

Hver mandag ringer vi og gratulerer medlemmer som fyller runde eller halvrunde år fra og med fylte 60 år og oppover. Så legger vi inn gratulasjoner i SENIORAVISA for jubilantene. En tjeneste som er høyt verdsatt og gir oss verdifull medlemskontakt.

Datahjelpen

Datahjelpen er åpen. Det er en meget flott tjeneste som er for lite etterspurt. Medlemmer kan ringe datahjelpen og få råd og veiledning. Tjenesten er gratis for medlemmer.

Medlemsutviklingen

Som for andre foreninger har vi i perioden vi ikke har kunnet opprettholde vanlig kontakt med våre medlemmer, hatt en tap av medlemmer som er større en normalt. Vi håper vi kan erstatte tapet så snart forholdene har stabilisert seg.

Vi hadde ved utløpet av året 2020 500 medlemmer og familiemedlemmer. Medlemstapet i 2020 var 142 medlemmer.

For å kunne utvikle foreningen videre, er vi avhengig at situasjonen normaliseres. Vi er betinget optimister og håper massevaksineringen blir vellykket og at vi således blir kvitt Coronaviruset!

600 000 ikke-digitale – en fanesak

Vi arbeider for at det opprettholdes analoge løsninger de ikke-digitale kan bruke etter hvert som nye digitale løsninger introduseres. Det er vanskelig å finne noen i det offentlige som vil ta ansvar for dette.

Økonomi  

Vi oppnådde et godt resultat og har tilfredsstillende egenkapital og likviditet.

Styremøter

Vi har i løpet av året gjennomført 7. styremøter.

 

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter