Senior Norge Østfold logo 200

Årsmøte 2021 – orientering til medlemmene

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Våre vedtekter sier følgende om årsmøtet:

«Årsmøtet er lokallagenes høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars hvert år. Lokallagets styre kaller inn til årsmøte med 2-ukers skriftlig varsel. Innkalling pr. mail eller SMS er å anse som skriftlig varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer».

Vedtektene sier ingen ting om Corona-pandemien, men den er en realitet vi må forholde oss til. Et år etter at Coronaviruset gjorde sin entré i Norge, lever vi fortsatt med smittebegrensningstiltak. Smittetilfellene er likevel fortsatt på like høyt nivå og nye versjoner av viruset melder seg på. Myndighetene har introdusert smittebegrensende tiltak som er de sterkeste hittil. Situasjonen er i høyeste grad fortsatt ustabil og uforutsigbar.

Under disse forutsetninger finner vi det på grunn av risiko for å utsette møtedeltagerne for smitte, ikke forsvarlig å avvikle det ordinære årsmøte som planlagt. Men vi er like fullt avhengige av å få avviklet et årsmøte, blant annet for å få gjennomført nødvendige valg, og godkjenne årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsplan.

Vi tar sikte på å løse denne saken ved at årsmøtet utgjøres av styret alene. Det blir en forsamling på 6 personer og dette må vi kunne handtere på forsvarlig vis. Vi er klar over at løsningen ikke er i samsvar med vedtektene, men de som i sin tid utformet vedtektene har ikke tatt høyde for at vi skulle måtte forholde oss til en pandemi som den vi nå fronter!

Styret vil ellers gjennomføre årsmøtet i samsvar med vedtektene. Protokoll fra årsmøtet blir tatt inn i Senioravisa og distribuert til medlemmene pr. epost eller vanlig post.

Vi vil forsøke å finne et tidspunkt for møtet i løpet av mars måned, hvor det ikke er reisebegrensninger eller andre begrensninger som er til hinder for å arrangere møtet.

Vi ber våre medlemmer om forståelse for vår måte å løse denne saken på!

Denne orienteringen sendes også generalsekretær Knut Christian Høvik i Senior Norge til informasjon.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter