Sporveisbussene18. juni 2005 Foto: Wikipedia

Betaling på buss – vi må få gjøre opp for oss!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi har fått uvanlig mange tilbakemeldinger på vårt innlegg i SENIORAVISA 18. januar: «NRK – ikke kall oss snikere» Saken gjelder manglende mulighet til å få betalt bussbilletten om man ikke skulle ha smarttelefon. Tilbakemeldingene er skjønt enige i vår kritiske holdning til busselskapets betalingsordning – billett kan bare kjøpes med smarttelefon pr. app.

Det har vært talentløst av busselskapet, Østfold Busstrafikk, å velge en betalingsløsning som innebærer at en betydelig del av selskapets passasjerer har måttet reise uten å betale. Vi forstår at dette har kostet selskapet flertalls millioner i tapte billettinntekter!

Vi skulle tro at busselskapet hadde tatt utgangspunkt i finanslovens bestemmelser om betaling. Den sier at kontanter er tvungent betalingsmiddel og at betalingsmottager må ta imot betaling med kontanter om betaler foretrekker denne betalingsmåte!

Likeledes ville vi tro at busselskapet hadde klart for seg at diskriminering ikke er lovlig. Det at det ikke tilbys noen betalingsmulighet for de som ikke har smarttelefon, må være en klar diskriminering. I landet er det 600 000, 12 % av befolkningen, som er ikke-digitale. De har hverken digitalt utstyr eller kompetanse!

Vi som ikke har smarttelefoner ønsker å betale for oss og vi må kunne forvente at busselskapet kan tilby oss å betale med kontanter. Vi vil ikke risikere å bli kalt for snikere, og det er ikke godt nok for busselskapet å si at betaling med kontanter ikke er mulig. Det har vært mulig før og det må kunne gjøres mulig nå. Noe annet nekter vi å tro.

Vi jubler ikke umiddelbart for den tiltenkte løsning med betaling med vanlig telefon og SMS. Vi vil først se at ordningen er grundig testet og akseptert av en representativ gruppe som ikke har smarttelefon.

Denne saken har vakt meget oppsikt. Busselskapet skulle ta ansvar og sørge for at det går an å få betalt med kontanter om man ikke har smarttelefon og app. Vi nekter å tro a det ikke er løsbart!

Vi har fått en tilbakemelding fra Terje Holmen som er kontaktmann for en gruppe som får helseplager av mobilstråling og WiFi. Han har ikke smarttelefon, eller vanlig telefon for den saks skyld, og får ikke betalt på bussen. Han føler seg hjelpeløs og overkjørt av busselskapet.

Busselskapet opplyser at det kan bare betales med app, men at han rolig kan sette seg ned og reise uten å betale. Er dette en verdig løsning, og hvordan tror busselskapet at passasjeren opplever dette! Sniker vil han i alle fall ikke bli oppfattet som!

Les nedenfor hva Terje Holmen har skrevet til Østfold Kollektivtrafikk, og svaret han fikk:


«Til Østfold Kollektivtransport

 

Ser at man blir anbefalt å bruke billett-app i disse tider. Nå er det slik at ikke alle har mobiltelefon og da heller ingen billettapp. Jeg tilhører en gruppe mennesker som får helseproblemer av stråling. Derfor ingen mobiltelefon.

Kort-terminalen på bussen virker på mobilnettet og avgir sterk men kortvarig stråling. Den er heller ingen bra betalings-løsning for slike som meg. Jeg har bestandig betalt med penger. De er strålefrie. Reisekort er vel heller ingen god løsning da jeg bruker buss bare av og til. 

Dessuten skal vel også disse avleses elektronisk? I disse tider er vel ingen av disse mulighetene tilgjengelige for bruk?

Det er flere enn meg med samme problem som ønsker å vite hva som vil skje ved en eventuell billett-kontroll. Jeg vil dele svaret med de andre.

 

Med vennlig hilsen

Terje Holmen

 

Fra:Østfold Kollektivtrafikk <okt@viken.no>

Til:Terje Holmen <terje.holmen@operamail.com>

 

Eneste mulighet til å betale enkelt billett om dagen er via vår App Østfold billett. Har man ikke muligheter til å bruke denne, kan man bare sette seg på bussen.

Med vennlig hilsen

Østfold Kollektivtrafikk»

 

Denne saken er større enn Østfold Kollektivtrafikk. Det er alt for mange som ikke forholder seg til finanslovens bestemmelser om betaling med kontanter. Og det er alt for mange som tror «alle» har smarttelefon. Slik er det ikke. Det er 600 000 ikke digitale som hverken har digitalt utstyr eller digital kompetanse. Så er det alt for mange som ikke er klar over at diskriminering er forbudt! De som ikke har smarttelefon skal ikke kunne diskrimineres.

Mottoet må være at alle skal kunne betjenes enten de vil betale med kontanter eller andre lovlige betalingsmidler.

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter