Betalingspreferanser – Fredrikstad Blad klargjør!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Opplysninger om bedrifter som nekter å ta imot kontanter som betaling, vekker oppsikt og skaper forargelse. Det at kontantnekt skjer imot finanslovens bestemmelser om bruk av kontanter er en av grunnene til misnøyen. Når så myndighetene ikke håndhever loven, går det fra galt til verre.

Den digitaliseringen som foregår i Norge, kan se ut til å være basert mer på antagelser enn kunnskap og fakta. Herunder det som gjelder betaling. Baserer man seg på antagelser i stedet for fakta, kan resultatet blir svært feil!

Fredrikstad Blad følger opp en artikkel de hadde inne den 18. juni ved å gjøre en undersøkelse for å få konstatert hva folks preferanser virkelig er. Undersøkelsen omfatter 2.400 av Fredrikstad Blad sine abonnementer. Utvalget skulle således vær godt representativt.

Hva sier så undersøkelsene om antagelser som synes å ha festet seg:

– Alle fortrekker å betale med kort!

Feil – det er ikke mer enn 57% som foretrekker kort!

– Mange fortrekker å betale med Vipps!

Feil – det er ikke mer enn 5 % som foretrekker vipps!

– Nesten ingen foretrekker å betale med kontanter!

Feil – det er så meget som 38 % som fortsatt foretrekker kontanter.

Vi gjengir nedenfor Fredriksstad Blad sin oversikt som viser preferanser pr. aldersgruppe:

Med kort        Med Vipps     Med kontanter

Under 29                    58%                 15%                 27%

30-39                          58%                 6%                   35%

40-49                          59%                 7%                   34%

50-59                          57%                 4%                   39%

60-69                          55%                 4%                   41%

70-79                          56%                 2%                   42%

Over 80                      59%                 2%                   39%

Dette er fakta som systemutviklere og forretninger og andre som tar imot betaling, ikke kan se bort ifra. Noe annet må kunne betraktes som tjenesteforsømmelse. Det er altså nesten    4 av 10 som foretrekker kontanter som betalingsmiddel. Det gjelder altså et betydelig mindretall. De skal ikke kunne ignoreres!

Samtidig vil vi minne om at en nylig gjennomført undersøkelse har slått fast at det er i alt 600.000 ikke-digitale i Norge. Dette skal ikke kunne oversees.

Det er vårt absolutte krav at det opprettholdes analoge løsninger som for de ikke-digitale, og således sikre at «alle er med» og forhindre diskriminering.

Vi er innforstått med at den digitalisering som foregår i det norske samfunn vil fortsette. Det vi krever av de ansvarlige myndigheter, er at de håndhever bestemmelsene i Finansloven om betaling med kontanter, eller at de eventuelt endrer Finansloven.

Fortsatt gjelder bestemmelsene i Finansloven om betaling med kontanter!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter