Buføring og sauesanking!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Stusser du ved ordet buføring? Ikke så meget brukt her hos oss i lavlandet, men for bondefolket oppe i dalene var buføring en tradisjon og en stor begivenhet. Hver vår skulle kyr sauer og geiter opp til på fjellet til sommerbeite. En del av husstanden fulgte med. Så var det 3-4 måneder med stølsdrift på setra før turen gikk tilbake til dalen og bygda igjen.

Dette kunne arte seg mest som ekspedisjoner. Både folk og fe gikk. Det kunne være lange avstander. Dette tok sin tid og var en krevende øvelse. For folk i Ål i Hallingdal var det nær 4 mil opp til setergrendene i Skarveheimen og ytterligere 2 mil om man skulle helt inn til Iungsdalen!

Det er prisverdig at det ved DNT-hytta i Iungsdalen ovenfor Ål opprettholdes stølstradisjoner. Her har de kyr, geiter, sauer, griser og høner. Og så har de budeie som sørger for ferske egg og kortreiste meieriprodukter til turisthytta.

Fredag ettermiddag den 3. september tok vi inn på Iungdalshytta. De hadde allerede gjennomført buføringen av sine kyr. De var tilbake til dalen allerede i slutten av august.

Vi skulle overvære et stort show. Mer enn 5.000 sauer skulle sankes inn fra et fjellområde på vel 20 km med topper opp imot 1.800 meter. For en jobb det må være! Denne gangen var det i alt ca. 20 sauesankere.  De starter langt inne i fjellet og driver sauene foran seg. Til hjelp har de gjeterhunder, og walkietalkies for å kunne holde kontakt med hverandre. Skulle det være behov for det, kan de bruke droner for å finne og få med seg de aller siste sauene!

Ved Tovika, litt øst for Iungdalshytta, er det oppsamlings- og sorteringsplass. Alle sauene er godt merket. Dette gjør sorteringen pr. eier til en sikker øvelse. Sauene lastes inn i spesialbygde trailere og fraktes ned til bygda. Det er slutt på den tiden da de gikk sammen med sine eiere!

Da vi ankom fredag hadde sauesankerne allerede hentet inn nær 3.500 dyr til Tovika , startet sorteringen og transporten ned til bygda!

Det som stod igjen var ca. 2.000 dyr fra området vest for Iungdalshytta. De ble drevet gjennom Fødalen og Iungsdalen frem til en innhegning ved Iungdalshytta. Det ble etter hvert tett med sauer. De fleste var på plass lørdag kveld.

Tidlig søndag morgen skulle vi sammen med de andre gjestene på Iungdalshytta bivåne et stort show. Sauene ble ført på en bro over elva og til en sti som fører til oppsamlingsplassen i Tovika. Kraftig og kontinuerlig brekingen fra 2000 sauer og klangen fra mange bjeller artet seg som en ren kakofoni – for et leven!

Når de første sauene kom inn på stien, så diltet de andre med. Etter hvert dannet sauene et kilometer langt tog på den smale stien. Var det noen som mistet sporet, så var gjeterhundene der og fikk dem tilbake. Så vidt vi kunne se, opererte gjeterhundene selvstendig uten tilrop fra eierne. I noen tilfelle så vi også at hundene samarbeidet om jobben. Alle sauene skal ha kommet vel frem til Tovika!

Nå er alle sauene sortert og fraktet tilbake til sine eiere!

Vi har hatt gleden av å overvære en tradisjon og et stort show, Det har vært en flott opplevelse som vi godt kan tenke oss en reprise på til neste år!

Stor takk til sauesankerne og hundene som har gjennomført en krevende jobb på en imponerende måte!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter