CORONAEN – vaksineringen er i gang!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

De første dosene ble mottatt 2. juledag, men ved årets utløp hadde vi ikke fått vaksinert mer enn 2 000 her i landet. Til sammenligning hadde Danmark vaksinert 40 000 og i Storbritannia 2 000 000. Det er forståelig at dette er bemerket. På et tidspunkt hvor Coronabanditten igjen begynner å få overtaket og vi stadig må forholde oss til nye, muterte versjoner, teller hver dag!  Hvorfor har vi knapt kommet oss ut av startblokkene?

Helsemyndighetene forklarer dette med logistiske utfordringer. Vaksinen skal ut til 365 kommuner, store som små, i et langstrakt land med store avstander. Fordelingen av vaksinen innebærer at den må pakkes om før forsendelse. Det antas at vi i forhold til Danmark har tapt 5 dager! Det er bra at dette ikke er 100 m sprint men maraton! Det skulle være god tid til å ta igjen det tapte!

Nå er massevaksineringen i full gang. Vaksinen er gratis. De som får vaksine først er sykehjemsbeboere og utsatt helsepersonell. Deretter følger risikogrupper som angitt av helsemyndighetene!

Helsemyndighetene har arbeidet intens for at vi skal være sikret et tilstrekkelig antall doser. Det synes som de har bra kontroll på dette. Så langt har vi kun en type vaksine disponibelt, men flere er underveis. Vi har tillit til at massevaksineringen er godt planlagt og at nødvendig immunitet i befolkningen bør være etablert i løpet av første halvår.

Hvor effektiv og varig vaksinene er gjenstår å se. Den vaksinen vi nå har tilgjengelig krever en revaksinering en tid etter første sprøyte!

Vaksineringen starter på et tidspunkt hvor Coronabanditten på ny er på offensiven – her hos oss og i andre land. Det har blant annet medført at Danmark og Storbritannia har innført de hittil strengeste smittebegrensende tiltak med nær full nedstigning. Hos oss har vi en ny smittetopp og nasjonale som lokale myndigheter følger opp med nye smittebegrensingstiltak. Disse innebærer generelt at vi må ta en «sosial pause», holde oss mest mulig hjemme og droppe besøk til andre. Det er nærkontakt som gjør smittespredning mulig.

Det er ikke vanskelig å slutte seg til de nye, strengere krav. Det er å håpe at alle stiller lojalt opp. Fortsatt ser det ut til å være alt for mange som tror at smittebegrensningstiltakene ikke gjelder dem! Det er fortsatt for mange uten ansiktsmaske i forretningene og det er for mange som går forbi spritautomatene! Håndvask er fortsatt viktig!

Nå skal alle som kommer til landet, testes for Corona ved ankomst – enten de kommer med fly, båt, til fots eller bil. Endelig sier vi! Vi har ikke forstått at flylast etter flylast fra «røde» land har vært vel mottatt uten at obligatorisk Coronatest av passasjerene ved ankomst.  Porten har ikke vært trang! Den har vært på åpent gap! Vi ønsker bestemmelsen om obligatorisk test ved ankomst til Norge velkommen.

De nye bestemmelsene gjelder fra 5. til 18. januar. Kan perioden være for kort?

Håper massevaksineringen blir vel gjennomført og at det ikke er for optimistisk å tro at vi kan se i retning av en normal tilværelse når vi begynner på sommeren!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter