Coronakampen – vi har spart mange liv!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Regjeringen og helsemyndighetene har fått meget ros for sin kamp mot Coronaviruset. Men likevel synes vi de ikke har fått den uforbeholdne anerkjennelse de fortjener. Det synes som alt for mange ikke har forstått hvor fantastiske resultater de har oppnådd. I dette tilfelle er det ikke nødvendig å synse. La tallene tale!

Da vi forstod at vi var utsatt for en pandemi, satte regjeringen seg umiddelbart i førerstolen. Dette var en sak hvor de ikke ville delegere ansvaret til noen. De engasjerte Folkehelseinstituttet og har basert sine beslutninger på deres ekspertise.

Regjeringen forstod at det ville være nødvendig å engasjere hele folket i en dugnad om vi skulle lykkes i å bekjempe Coronaviruset. Fra første dag har de hatt daglige pressemøter og presentasjoner for å informere og engasjere alle.

Så var de raske på ballen! For å slå ned viruset iverksatte de en rekke drastiske smittebegrensende tiltak. Disse gikk stort sett ut på å redusere kontakten mellom folk. Dette innebar betydelige belastninger og inngrep i folk flest sine liv.

Noen av tiltakene var basert på «føre var prinsippet». Ikke alle tiltakene har naturlig nok vært like effektive, men myndighetene greidde å holde viruset i sjakk og unngå ukontrollert smittespredning som de har hatt i mange andre land. De har gjort det meste riktig!

Regjeringen og helsemyndigheten skal ha uforbeholden honnør for sine raske reaksjoner, de valg de har gjort og det mot og den utholdenhet de har vist. Og ikke minst skal de ha honnør og takk for at de har spart tusenvis av liv! Vi medgir at nær 600 døde som vi hittil har hatt i Norge, er 600 for meget. Men det kunne vært meget verre!

Det kan være naturlig å sammenligne oss med Sverige som har nesten samme forutsetninger som oss bortsett fra at de har nær dobbelt så mange innbyggere.

De gjorde noen valg som var helt annerledes enn de vi gjorde. Det første var at de valgte en smittegeneral som ansvarlig for å legge opp føringene for smittebekjempelsen. Hans tanke var at de skulle la smitten bre seg i befolkningen slik at det utviklet seg en flokkimmunitet. Han ble mektig populær da han unnlot nedstenging av samfunnet slik vi gjorde i Norge. Således merket ikke folk flest så alt for meget til pandemien og var fornøyd med det!

– De valgene de har gjort har hatt sine konsekvenser. Utviklingen av flokkimmunitet har ikke gått slik smittegeneralen hadde forventet. Prisen for de valgene de har gjort, er mer enn 12 000 døde. Dette kan settes opp imot våre nær 600 døde. Vi har spart noen tusen liv!

Honnør og takk til vår regjering og våre helsemyndigheter – så langt! Kampen fortsetter!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter