Coronavaksinering – frivillighet eller tvang!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi skrev så sent som 15. november om mer enn 500.000 ikke-vaksinerte, og hvorfor vi er i den situasjon til tross for at vi skal ha en høy vaksineringsgrad. Det som uroer oss mest, er det faktum at en betydelig andel av helsearbeiderne ved sykehjemmene fortsatt ikke er vaksinert. I følge ABC-nyheter skal det være ca. 5% av helsearbeiderne på sykehjem i Oslo. Pr 15. oktober utgjorde dette ikke mindre enn 422.

Blant disse finner vi helsearbeidere med daglig kontakt med våre mest sårbare – de eldste. For disse kan smitteoverføring ikke bare føre til at de blir syke, men også at de kan dø!

Vi kan ikke forstå at Coronavaksinering ikke skulle vært obligatorisk for alle ved norske sykeinstitusjoner, være seg sykehjem eller sykehus. De skulle vært de aller første.

Det er slik at våre myndigheter i nesten alle sammenhenger satser på folkets lojalitet og velvillighet. Det holder vanligvis lenge, men i dette tilfelle skulle myndighetene med en gang forstått at frivillighet ikke ville føre helt frem! Det er grenser for hvor naive man kan være!

Resultatet er at vi har potensielle smittebomber på en rekke av våre institusjoner. Myndighetene har valget mellom å fortsette med frivillighetslinjen eller de kan innføre tvang.

I Oslo har de begynt å spørre om vaksineinformasjon ved nyansettelser i sykehjemmene. De som ikke er vaksinert og fortsatt vegrer seg, får beskjed om at de ikke er aktuelle!

Det er å ønske at sentrale myndigheter kunne være like klare!

I vårt innlegg den 15. november etterlyser vi bruk av «hardere lut» uten at vi har gitt uttrykk for tro på at våre myndigheter vil utsette noen for tvang. Vi forstår ikke at de sentrale myndigheter velger å ikke legge alt mulig press på uvaksinerte helsearbeidere, når disse innebærer en åpenbar smitterisiko. Velvillige anmodninger er ikke nok!

Myndighetene må ta stilling til hva som er viktigst – hensynet til vaksinevegrerne eller hensynet til beboere på helseinstitusjonene som risikerer smitte, sykdom og død?

Det er nok av sanksjonsmuligheter. I England har førstelinje helsearbeidere fått grei beskjed: «Fullvaksiner deg innen 1. april eller mist jobben!»

Det var ikke noen overraskelse at vi skulle få en ny smittebølge, men ikke at den skulle være den høyeste til nå. Det er fortsatt en stor jobb å gjøre. Det finnes også andre vaksinevegrere enn de vi har blant helse arbeiderne! Se ovenfor nevnte innlegg 15. november

Har myndighetene mot og kraft til å gjennomføre nødvendige tiltak, eller vil de la de seg stoppe av naivitet, unnfallenhet og et lovverk som ikke er tilpasset vår tid?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter