Driver NHO gjøn med oss?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

 Pensjonistene har blitt utsatt for flere inntektsberøvende særtiltak. I år ble vi omsider kvitt den forhatte underreguleringen av pensjonstilleggene. Det gjenstår på samme måte å bli kvitt samordningen av grunnbeløpet i alderspensjonen for gifte og samboende pensjonister. I 1975 ble grunnbeløpet for disse redusert med 25%, i 2005 til 15% og i 2015 til 10 %. Vi hadde nå sett frem til å bli kvitt de siste 10% slik at ordningen ble helt avviklet.

Vi har aldri hatt noe problem med arbeidsgiverforeningen NHO før, men nå har de levert et høringssvar til den avgåtte Solberg regjeringen. De foreslår at reduksjonen i avkortningen som ble innvilget i 2015, skal tilbakeføres slik at pensjonene for de dette gjelder, få redusert sine pensjoner. Det skulle innbringe 2,8 milliarder i statskassen.

Pengene kunne NHO tenke seg å bruke på næringslivet, blant annet til forskning og reduksjon av formuesskatten.

Når NHO våger å komme med et slikt forslag, så kan det ha sammenheng med at den store gruppen på 1 million pensjonister, ikke har noen sterk organisasjon og sanksjoner å slå tilbake med. Det er nesten så vi føler NHO driver gjøn med oss!

Samordningen ble i sin tid begrunnet med at det er billigere å bo to sammen enn en alene. Dette kjøper vi, men det skulle da gjelde alle andre gifte og eller samboende. – Vi gjentar et tidligere forslag som NHO kan tenke på: Begynn med elektrikerne og rørleggerne, så kan dere ta snekkerne, bøndene, jernbanearbeiderne – så er det bare å fortsette. Da ville ikke pensjonistene som gruppe måtte bære kostnadene med avkortningene alene.

Men det beste er at samordningen for gifte eller samboende pensjonister blir helt avviklet ved at også de 10 siste prosentene i avkortning blir fjernet!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter