El sparkesykler – Bolt tar ansvar!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi var ikke på noen måte forberedt da el-sparkesyklene veltet inn over oss – ikke folk flest og ikke de norske myndigheter. El-sparkesyklene et nytt, spennende leketøy for noen, hensiktsmessig transportmiddel for andre – til stor forargelse for mange!

Det ble fort klart at det spinkle regelverket som eksisterte, hadde store hull. Det er nesten som vi kunne si at el-sparkesyklene opererte i et nærmest lovløst område!

Det første irritasjonsmomentet var el-sparkesykler som noen hadde slengt fra seg hvor som helst. Det neste, og det har vist seg meget verre, har vært bruken av det nye transportmiddelet. Vi har observert mange som kjører langt hurtigere enn de 20 km/t som visstnok skal være fartsgrensen, nesten ingen bruker hjelm, vi har stadig sett både 2 og 3 på et brett, en gang en far og en mor med en ettåring på armen mellom seg. Det aller verste er at man slipper 10 -12 åringer ut i trafikken på et motorisert kjøretøy uten trafikkforståelse og uten at de er kjent med gjeldende trafikkregler.

Resultatet av dette er et utall av ulykker. De fleste har endt med hodeskader, og sørgelig nok har vi hatt 3 ulykker med døden til følge. Mange av ulykkene har skjedd om natten med flere tilfeller av alkoholpåvirkede førere!

Det er kjent at myndighetene arbeider med regelverket, men det er også vel kjent at myndighetenes kvern maler langsomt. Det er så langt noe uvisst om når det nye regelverket vil foreligge. Det skal være interessant å se hvordan det er tenkt at regelverket skal håndheves.

I mellomtiden opplyser en av de største utleierne i en pressemelding informerer om at de er i ferd med å innføre et nytt regelverk. Det er interessant å se at selvjustis kan fungere.

  • Bolt vil innføre 18 års grense, og takk for det! Fra og med høsten vil Bolt kreve ID-identifisering.
  • Parkeringsuvesenet vil bli tatt hånd om ved at den som leier, vil måtte ta et bilde av el-sparkesykkelen og sende det til utleieren etter endt bruk. Leier vil bli blokkert ved gjentatte feilparkeringer.
  • Tidligere har Bolt sperret el-sparkesyklene i tidsrommet 00.00 til 05.00.

Det gjenstår noe arbeid med teknologien før alle de nye reglene kan iverksettes.

Vi gir honnør til Bolt for deres utøvelse av selvjustis. Det ser ut som at fornuften seirer til slutt!

Dette er komplisert og vi er spent på hvordan Bolt vil få det hele til å fungere. Samtidig er vi like spent på å se det nye regelverk som myndighetene vil komme opp med.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter