El sparkesykler – nyttekjøretøy eller leketøy?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det kan se ut som El sparkesyklene har kommet som «julekvelden på kjerringa». Det er faktisk 3 år siden de første kom på veien her i Norge. Likevel ser det ut som arbeidet med å fastsette regler for bruk av sparkesykler fortsatt er i aller første fase. Sov regjeringen Solberg da de slapp El syklene fri i 2018 uten reguleringer av noe slag? Det var da de skulle ha gjort den jobben de sliter med i dag!

I utgangspunktet skal El sparkesykkel betraktes på linje med sykkel. Det opplever vi som en tvilsom forutsetning. Det er mange ting som må reguleres. Her som i andre sammenhenger er det en tendens for sentrale myndigheter å unngå å ta stilling til vanskelige saker ved å henvise slike til lokale myndigheter. «Gå utenom» – var det ikke det Bøygen sa.

– Det er ikke lett å vite hva man skal forholde seg til. Det kommer stadig nye regler, samtidig som vi får et sett med sentrale regler og et utall av lokale bestemmelser. Dette skaper åpenbart forvirring både for brukerne og for de som skal håndheve reglene.

Det synes som at myndighetene er lite opptatt av hvordan reglene skal kunne håndheves. Et eksempel er at man ikke skal kunne kjøre El sparkesykkel i påvirket tilstand. Men det er ikke fastsatt noen promillegrense. Helt håpløst.

Halvparten av ulykkene skjer i påvirket tilstand!

– Vi savner også aldersgrenser. Det er overlatt til foreldrene å bedømme hvorvidt barna er skikket til å kjøre El sparkesykkel. Dette innebærer at vi slipper barn ut i trafikken med motoriserte kjøretøy, uten at de har trafikkforståelse og nødvendig kjennskap til   trafikkbestemmelser. Også helt håpløst!

De fleste steder er fartsgrensen på fortau satt til 6 km/t. El sparkesyklene skal ha en fartssperre satt til 20 km/t, som for øvrig er fartsgrense flere steder. Hvordan skal den som kjører El sparkesykkelen vite hvor fort man kjører – vi har ikke sett speedometer på noen El sparkesykkel. Har myndighetene mulighet for å kunne fastslå om man kjører innenfor de tillatte 6 km/t på fortau? Eller er også det helt håpløst?

Det er for øvrig uklart hvor effektive fartssperrene er. Vi observerer stadig El sparkesykler som kjører med hastigheter langt over 20 km/t. Det er en enkel sak for litt teknisk kyndige å fjerne fartssperren! Nå hører vi om en med privateid El sparkesykkel som hadde fjernet fartssperren. Han ble tatt i 50 km/t. Mistet førerkortet!

– I Bergen hvor det er en fartsgrense på 20 km/t, er en mann dømt for å ha kjørt på og skadet en kvinne. Farten ble satt til over 40 km/t og mannen ble dømt til å betale kvinnen en erstatning på kr. 100.000. Det reiser et annet spørsmål. Med de store muligheter det er for å påføre andre skade, er det vel et klart behov for obligatorisk ansvarsforsikring!

Høye ulykkestall er skremmende! Mange av ulykkene skjer om natten, og mange av disse med ruspåvirkede førere. I Oslo har man så langt ved utgangen av mai registrert 856 ulykker med skade, noen av disse alvorlig. Det er mange hode- og ansiktsskader. Vi har så langt hatt 2 dødsfall i Norge! For juni alene rapporterer legevakten i Oslo 421 skadetilfeller. Dette går ikke bra!

En faktor som er medvirkende til de høye ulykkestallene, er at El sparkesyklene er helt lydløse! Du hører aldri hva som kommer bak deg når du går på fortauet! Derfor er det forståelig at 7 av 10 i Oslo vil ha El sparkesyklene vekk fra fortauet!

Det skal være bøter for feil parkering, men hvordan finner myndighetene fram til den som har parkert feil- eller er det en eventuell utleier som skal betale? Vi vet ikke!

Kr. 3.000 skal det være i bot for 2 på en El sparkesykkel. Vi kjenner ikke til hva boten skal være for 3. Vi observerte forleden i god fart nettopp 3 på en El sparkesykkel. Far og mor og mellom seg, på morens arm, et barn i bleiealder. Noen som slår den?

Ja, faktisk! I Aftenposten den 9.juli ser vi bilde av 4 jenter på en El-sykkel!

Mengden El sparkesykler har økt voldsomt.  I Oslo søker man å begrense antallet ved å fastsette et maksimum antall El sparkesykler på 8.000 – halvparten av det som er i dag. Kommunen vil også ha begrensninger pr. område i byen. Dette kan gi resultater, men det ser ut som det er glemt fullstendig at El sparkesykler også kan kjøpes privat.

Så kan vi bare vente på neste bølge:

Vi synes vi hører 13-åringene si til sine foreldre: «Alle de andre har El-sparkesykler!»

Og en El sparkesykkel er kun 2 – 3000 kr. unna!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter