El -sparkesykler – til nytte eller forbannelse?

– Trykk på bildet, overskriften, eller «les mer» for å se hele innlegget! –

De dukket opp for 3 – 4 år siden, el-sparkesyklene! De må ha kommet som «julekvelden på kjerringa» for myndighetene. For enkelthets skyld valgte de i 2018 en snarvei ved å sidestille el-sparkesyklene med sykkel, men sykler er de jo ikke! Myndighetene får si som den tidligere TV-stjernen, Ingerid Espelid Hovig: «Me har juksa litt!»

El-sparkesyklene ble hurtig godt synlig i landskapet etter hvert som utleiefirmaer ble etablert. Vi så med en grad av forferdelse hva vi oppfatter som uforsvarlig kjøring – etter omstendighetene for høye hastigheter, flere enn en på el-sparkesykkelen eller kjøring på fortau. Først reagerte vi på to ungdommer på en el-sparkesykler, deretter en far med en liten gutt foran seg på brettet, og så to foreldre på samme brett med et lite barn mellom seg.

Flere med oss reagerte på utleie el-sparkesykler som kunne finnes henslengt hvor som helst – bruk og kast! Slik vil vi definitivt ikke ha det!

El-sparkesyklene er billig å leie og billig å kjøpe. Kjøpspris er fra kr. 3.000,-. Vi synes vi hører tenåringen til sine foreldre: «Alle de andre har el-sparkesykler!» Det kan bli riktig mange etter hvert. Samtidig kommer det andre lignende el-kjøretøyer som også må inn i et regelverk. Bli ikke forbauset om dette markedet kommer til å eksplodere i tiden som kommer!

Myndighetene har åpenbart vært på etterskudd, men Vegvesenet kom ut med et sett med regulering av kjøreregler for el-sparkesykkel så sent som i slutten av april.  På toppen disse reglene får vi i disse dager en ny lov som bl.a. gir kommunene større makt til å regulere utleie av el-sparkesykler og bestemme mer over utleiefirmaene når det gjelder parkering. Det blir noen nye bestemmelser å forholde seg til både for brukere og utleiere!

Her kommer noen av bestemmelsene man må forholde seg til og våre kommentarer:

Hovedregel

«Man skal følge trafikkreglene for syklister. Hjelm er anbefalt, men ikke påbudt!»

Betenkelig at det ikke blir stilt sikkerhetskrav: ikke hjelm, ikke knebeskyttere, ikke albuebeskyttere ikke hansker. Brukerne av el-sparkesykler er meget utsatt, de er helt ubeskyttet!

Hvor kan man kjøre:

«Man kan kjøre på fortau og på gang og sykkelveier så langt det ikke er til hinder eller fare for de som går. Farten må tilpasses de som går!»

Leverandører:

Hvilke krav blir det satt til leverandører? Vi har ikke sett at det stilles spesifikke krav til leverandører!

Produktene:

«Det er stilt en del tekniske krav til størrelse, vekt, motorsperre og utstyr som bremser og refleks.»

Vi går ut fra at det blir stilt mer spesifikke krav til produktene og at det blir etablert rutiner som sikrer at produkter som selges, eller leies ut på det norske marked imøtekommer de krav som er stilt. Så etterlyser vi opplysninger om hvilke offentlige instanser som skal være ansvarlig for at nødvendige kontroller og registreringer blir gjennomført.

Alder:

«Det eksisterer, utrolig nok ingen krav til alder. Det overlates til foreldrene å avgjøre hvorvidt deres barn er modne nok og skikket til å bruke el-sparkesykkel. Hvor naiv går det an å være?»

Det kunne vært fornuftig å bruke 16 år tilsvarende aldersbestemmelse for lett motorsykkel.

Ansvarsforsikring:

«Det skal være krav til ansvarsforsikring for hastigheter over 20 km/t. Skal vi le eller gråte? El-sparkesyklene skal ha fartssperre som begrenser hastigheten til 20 km/t!»

Vi kan ikke se noe annet enn at ansvarforsikring må bli obligatorisk for alle el-sparkesykler og andre el-drevne varianter.

Parkering:

«Man kan parkere på gang- og sykkelveier, fortau eller gågate Så lenge el-sparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre.»

Det må bli slutt på at vi skal se el-sparkesykler henslengt hvor som helst. Det er åpnet for med sanksjoner for overtredelse. «Inntauingsgebyr» og parkeringsbot er mulige sanksjoner.

Passasjerer:

«Det skal ikke være flere enn sjåføren på el-sparkesykkelen. Overtredelser kan bøtelegges!»

Alkohol:

«Det er ikke tillatt å kjøre el-sparkesykkel i påvirket tilstand.»

Men vi kan ikke finne at det er fastsatt noen promillegrense eller sanksjoner.

Det eneste riktig her må at samme regler må gjelder som for andre motorkjøretøyer, både med hensyn til promillegrense og sanksjoner.

Vi er spent på å se hvordan de nye reguleringene blir kommunisert til allmenheten. Vi er samtidig interessert i å se hvem som skal ha ansvaret for overholdelse av bestemmelsene, herunder hvordan den nye loven skal håndheves.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter