Oppdatert liste over Eldrerådene – oversiktene er nå på plass!

Vi har som mål å støtte eldrerådene ved å gjøre rådene og deres virksomheter bedre kjent. Første trinn i dette arbeidet er å skaffe oversikt over sammensetningen i eldrerådene i hver av kommunene i Østfold. Ved å publisere oversikten i SENIORAVISA, vil alle våre lesere kunne se hvem som sitter i de enkelte eldreråd. De som sitter i eldrerådene vil kunne se hvem som sitter i eldrerådene i de andre kommunene slik at de kan bli kjent for hverandre. Kontaktmuligheter gis gjennom oppgitte epostadresser.

For den som vil vite mer om våre ambisjoner, les gjerne «Eldrerådene ut av skyggen» i SENIORAVISA 18.november. Trykk på det blå båndet nederst på førstesiden «Se alle innlegg» og bla dere nedover til 18. november. Datoen står ut til høyre ved hvert innlegg.

Nå er nesten alt kommet på plass. Vi har fått inn oversikter fra alle 12 kommuner, men mangler fortsatt noen få epostadresser som vi regner med å få inn etter hvert.

Så langt har SENIOR NORGE Østfold representasjon i eldrerådene i 6 av 12 kommuner. Det er et godt fremskritt fra forrige periode hvor vi bare var representert i et av eldrerådene.

Selv om vår oversikt over eldrerådene i Østfold enda ikke er helt ferdig, så legger vi den nå ut i SENIORAVISA. Den vil bli å finne under «Arkiv/kategori». Trykk på det blå båndet nederst på førstesiden «Se alle innlegg» så finner dere «Arkiv/kategori» opp og ut til høyre på den siden som kommer opp.

Vår oversikt vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som vi får inn informasjon som mangler.

 

Oversikt Eldrerådene i Østfold    –     Oppdatert 05.05.21

 

3001 – Halden Kommune

Per Egil Evensen per.egil.evensen@haldenfrp.no Leder
Victor Borge Svendsen Victor.Borge.Svendsen@halden.kommune.no> Sekretær
Bjørnar Nyborg bjornar.nyborg@gmail.com Medlem
Else Kathrine Hveding ekh@halden.net Medlem
Jan Tore Harlyng jth51@frisurf.no Medlem
Karin Fuglesang kaca@getmail.no Medlem
Elin Margrethe Lexander lexanderelin@gmail.com Medlem
Mona Bråthen monabraathen@live.no Medlem
Tone Skråning tone.skraning@hiof.no Medlem
Yngvar Holt yngholt@gmail.com Medlem
Gry Hammer bajas2011@hotmail.com Varamedlem
Dagfinn Stærk dastark@halden.net Varamedlem
Gunn Mona Ekornes gmekornes@gmail.com Varamedlem
Rigmor Amundsen   Varamedlem
Johnny Iversen Joh-iver@online.no Varamedlem
John Erik Eriksen johnerikeriksen@halden.net Varamedlem
Nils Sagstuen nilsagstuen@gmail.com Varamedlem
Turid Eriksen turideriksen@hotmail.no Varamedlem
Vibeke Julsrud vibeke.julsrud@gmail.com Varamedlem

 

3002 – Moss Kommune

Gunnel Edfelt Gunnel.Edfeldt@politiker.moss.kommune.no Leder
Audun Tømmerås a.tommeras@gmail.com Nestleder
Anne Mona Binde anne-mona.binde@moss.kommune.no Sekretær
Sverre Eliassen sverre.eliassen@outlook.com Medlem
Lise-Lotte Trobe lise-lotte.trobe@moss.kommune.no Medlem
Bjarne Kjærnes bkjarnes@online.no Medlem
Carl S. Solberg carl-sol@online.no Medlem
Gro Berthelsen grobed@online.no Medlem
Thorbjørn Nilsen holmen23@gmail.com Varamedlem
Jon Aga Jon.Aga@politiker.moss.kommune.no Varamedlem
Martin Foss martin.foss@politiker.moss.kommune.no Varamedlem
Oddvar Løkkeberg oddvar.lokkeberg@politiker.moss.kommune.no Varamedlem
Reidar Nilsen Reidar.Nilsen@politiker.moss.kommune.no Varamedlem
Solveig Lawson solveiglawson@gmail.com Varamedlem

 

 

3003 – Sarpsborg Kommune

Tor Minge tming@onling.no Leder
Kathinka Messel kathinka.messel@sarpsborg.com Sekretær
Egil Bergby egil.bergby@sarpsborg.com Medlem
Ellen-Marie Mikkelsen ellen-mm@online.no Medlem
Kari Røine kari.roeine@sarpsborg.com Medlem
Thorbjørn Olsen olsenthorbjorn@yahoo.no Medlem
Solbjørg Lervik solbjoerg.lervik@sarpsborg.com Medlem
Gro Sissel Kure grokure@online.no Medlem
Brith Olsen britheo@hotmail.no Varamedlem
Frank R. Mortensen frarob@online.no Varamedlem
Grete Moræus Stray gremorae@online.no Varamedlem
Lill Grimelig Andersen   Varamedlem
Iselin Blakkestad iselin.blakkestad@sarpsborg.com Varamedlem
Liv Tveter l-kari@online.no Varamedlem
Øistein Darum oidarum@hotmail.com Varamedlem
Ragnar Jensen r-oddvar@online.no Varamedlem
Stein Erik Westli stein-erik.westlie@sarpsborg.com Varamedlem
Vegard Finnes vegardfinnes@gmail.com Varamedlem

 

3004 – Fredrikstad Kommune

Per Edvardsen peed@fredrikstad.kommune.no Leder
Sissel Been-Larsen sisbee@fredrikstad.kommune.no Nestleder
Marit Irene Hexeberg mahe@fredrikstad.kommune.no Sekretær
Reidar Borgen janbor@fredrikstad.kommune.no Medlem
Kjell Ingvaldsen kjling@fredrikstad.kommne.no Medlem
Lise T Mohr lismoh@fredrikstad.kommune.no Medlem
Adolf Jørgen Olsen adools@fredrikstad.kommune.no Medlem
Aina Kristoffersen ainkr@fredrikstad.kommune.no Medlem
Bjørg Brynhildsen bjobry@fredrikstad.kommune.no Medlem
Bodil Werner bodwer@fredrikstad.kommune.no Varamedlem
Hans Henrik Grundvik hanshg@online.no Varamedlem
Inger Fauske ingerfa@icloud.com Varamedlem
Leif Willy Eriksen leieri@fredrikstad.kommune.no Varamedlem
Lisa Margit Skaret lska@online.no Varamedlem
Martin Sveberg martin@vektertjenesten.no Varamedlem
Knut Reidar Skalle Reidar.skalle@hotmail.com Varamedlem
Per Arne Johannesen topai@online.no Varamedlem

 

3011 – Hvaler Kommune

Tone Jølstad Danielsen to-joels@online.no Leder
Odd Magne Ulvund odmu@hvaler.kommune.no Sekretær
Ole-Johan Pettersen olejohan.pettersen@icloud.com Medlem
Roald Faraasen astroa1@online.no Medlem
Bernice Blomquist berniceblomquist@gmail.com Medlem
Bjørn Wroldsen bjornchristen@gmail.com Medlem
Gerd Ådnem gerd.adnem@gmail.com Varamedlem
Knut Ramberg knuterikramberg@gmail.com Varamedlem
Lillian Nordal lillian.hvaler@gmail.com Varamedlem
Øivind Fjeldberg oyvind@fjeldberg.com Varamedlem
Thor Bjønnes thor@husetrading.no Varamedlem

 

3012 – Aremark Kommune

Berith Bredholt Berith.bredholt@gmail.com Leder
Bjørn Grøstad Bj.groestad@gmail.com Nestleder
Nina Kraft Skollenborg Nina.KrafftSkolleborg@aremark.kommune.no​ Sekretær
Inger Johanne Buer Næss ibuernaess@halden.net Medlem
Erik Ebeltoft eriksoen@halden.net Medlem
Anita Marie Rovedal m-roveda@online.no Medlem
Hans Petter Hannaas Aslakstrøm Hanspetter_a@msn.com Medlem
Bente Norum Bente.norum@halden.net Varamedlem
Gunnar Ulsrød gunnarul@halden.net Varamedlem
Anne Dahl holtekasa@gmail.com Varamedlem
Yngvar Gretland ygretland@gmail.com Varamedlem

 

3013 – Marker Kommune

Runo Lilleaasen uno.lilleaasen@hotmail.com Leder (ikke politisk)
Anders Johansen andersjo@start.no Nestleder (ikke politisk)
Bjørg Olsson post@marker.kommune.no Sekretær
Gunnar Leren  Gu-leren@online.no Medlem
Barbro Elisabeth Kvaal ba-e-kv@online.no Medlem
Olaug Falkenberg falkenberg@halden.net Medlem
Grete Brustad Nilsen grete.brustad@hotmail.com Medlem
Unni Johansen Medlem
Amund Rakkestad amundrakkestad@msn.com Varamedlem
Marianne Maugsten Røen marianne.roen@eidsberg.kommune.no Varamedlem
Gunnar Ingebretsen gunnar-i@online.no Varamedlem
Bjørg Wiig Varamedlem
Ragnhild Fagerås  Ragnhild.fageras@hotmail.com Varamedlem

 

3014 – Indre Østfold Kommune

Signe Øye signe.oye@online.no Leder
Jan S. Martinsen jan.sigvart.martinsen@fibernett.net Nestleder
Kari Ørnø karioern@online.no Medlem (AP)
Ann-Karin Løken annloken@gmail.com Medlem (H)
Magnus Kjellum mkjellum@gmail.com Medlem (Rødt)
Lars Holene lars.holene@politiker.iok.no Medlem (SP)
Britt Astrid Omdahl Gundersen briomdag@online.no Medlem
Lolan Skjennem lolanpost@gmail.com Medlem
Randi Frankrig randi.frankrig@gmail.com Medlem
Ole Sletten ole-slet@online.no Varamedlem (KrF)
Kim Berntsen Støver kimbstover@gmail.com Varamedlem (Rødt)
Sidsel Sørli sidsel.sorli@politiker.iok.no Varamedlem (SP)
Erling Hogstad erhogs@gmail.com Varamedlem
Eva B. Svendstad eva.svendstad@mysenfotball.no Varamedlem
Gro Aabotnes Varamedlem
Lisbeth Bredeg lisbeth.bredeg@gmail.com Varamedlem
Svein Oshaug joker867000@gmail.com Varamedlem
Turid Larsen Varamedlem

 

3015 – Skiptvet Kommune

Harald Frorud   Leder
Kari-Ann Valbø kari-ann.valbo@skiptvet.kommune.no Sekretær
Kristin Stabell kristin.stabell@politiker.skiptvet.no Medlem
Solveig Tjærbo solveig.irene.tjerbo@skiptvet.kommune.no Medlem
Terje Holm terje.holm@skiptvet.kommune.no Medlem
Bjørg Kile bjorg.synnove.kile@norgespost.no Varamedlem
Anne Marie Schie   Varamedlem
Kirsten Myhrer   Varamedlem
Sigrid Sundby Holt   Varamedlem
Morten Sævesborg morten.seves-borg@politiker.skiptvet.no Varamedlem

 

3016 – Rakkestad Kommune

Jan Erik Tveten jan_erik_tveten@hotmail.com Leder
Astrid Furuheim oeandf@online.no Nestleder
Ranveig Hansen ranveig.hansen@rakkestad.kommune.no Sekretær
Sonja Johansson   Medlem
Bjarne Johannessen bjarnejo@online.no Medlem
Bjørn Raadahl bjorner2@live.no Varamedlem
Arne Kolstad   Varamedlem
Inger Kristine Hovland   Varamedlem
Mikael-Schie   Varamedlem
Vidar Storheier vidar.storeheier@rakkestad.kommune.no Varamedlem

 

3017 – Råde Kommune

Gerd Skovdahl germskov@online.no Leder
Einar Smedsvig e.smed@online.no Nestleder
Bente R. Hansen Bente.RostadHansen@Rade.Kommune.no Sekretær
Randi Myrvang raso-myr@online.no Medlem
Kai Kinn irenkinn@gmail.com Medlem
Thor Martinussen thor@martinussen.com Medlem
Hans Norum hansnorum@yahoo.no Varamedlem
Ragnhild Karlsen karlsenragnhild@hotmail.com Varamedlem
Knut Kristiansen knukristianse@gmail.com Varamedlem
Paul Andreas Bø paullunde@online.no Varamedlem
Bjørn Syver Grimstad rbs.grimstad@online.no Varamedlem

 

3018 – Våler Kommune

Medlemmer fra kommunen Varamedlemmer
Brynjar Høidebraaten, Krf
brynjar.hoidebraaten@valer.kommune.no
Johan Isak Hjertebråten, Frp
johan.isak.hjertebraten@valer.kommune.no
Ellen Graff, Sp
ellen.graff@valer.kommune.no
Susann Toverød, Sekretær
susann.toverod@valer.kommune.no
Medlemmer fra de eldre Varamedlemmer
Rolf Thoresen, leder
rolf.e.thoresen@gmail.com
Solveig Drillestad, nestleder
she-dril@online.no
Terje Loyd Andersen
terjelloyd@hotmail.com
Jorunn Skallerud
jorunnskallerud41@gmail.com
Erik Listerud
elister@online.no
Harald Nordli
harald.nordli@gmail.com

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter