Eldrerådene skal tas med på råd!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi er snart 1 000 000 pensjonister her i landet. Det er en gruppe som er dårlig representert i styrende organer. De kommunale og fylkeskommunale eldrerådene er etablert for å sikre at de eldre blir hørt og at deres interesser blir ivaretatt.

Kommunestyrene skal forelegge saker som angår de eldre for Eldrerådenes vurdering og uttalelse. Det er et generelt inntrykk at det ikke er alle kommunestyrer som er påpasselige nok, slik at saker som angår de eldre ikke blir forelagt Eldrerådene.

Den største saken vi for tiden har, er Corona pandemien. Den gjelder i høyeste grad de eldre. Likevel har Sentio Research gjennom en nylig undersøkelse for Pensjonistforbundet kunnet avsløre at kun 18 % av landets eldreråd har vært engasjert i arbeidet med å bekjempe Coronaviruset. Eldrerådene burde blant annet vært engasjert i tilgang på helsetjenester, smittebegrensning, og generelt beredskap!

Det er kjent at Pensjonistforbundet ha gjort en henvendelse til regjeringen for å få vurdert om kommunenes manglende involvering av eldrerådene er brudd på forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd.

Eldrerådene har hittil vært relativt anonyme og lite kjent for folk flest. Vi har forsøkt å bidra til at Eldrerådene og deres virksomheter blir bedre kjent, blant annet ved informasjon i SENIORAVISA. Samtidig har vi utarbeidet en oversikt over medlemmene i hvert Eldreråd i Østfold slik at alle kan kommunisere med alle. Oversikten er tilgjengelig i SENIORAVISA. Eldrerådene kan bruke SENIORAVISA som en felles kommunikasjonsplattform ved å skrive gjesteinnlegg.

Nå ser vi med spenning frem til vårt planlagte temamøte 6. oktober på Gleng i Sarpsborg. Temaet er Eldrerådene og deres virksomheter. Så er vi så heldige at vi igjen har lykkes i å få Agnete Tjærandsen som foredragsholder. Hun har sittet 8 år i kommunalt eldreråd, siste 4 år som leder og 2 år i Nordland Fylkes eldreråd. Så er hun vara på Stortinget, og er med sine 89 år den eldste som hatt sete i Stortinget. På toppen av dette – hun er en fremragende taler!

Foreløpig arbeidstittel på hennes foredrag: «Eldrerådene – Sandpåstrøere eller pådrivere?»

Vi håper Corona-banditten ikke legger ut flere snubletråder for oss og gleder oss til møtet den 6. oktober. Vel møtt til alle!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter