Eldrerådene ut av skyggen!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Leserinnlegg v/Jon Rogstad, Bærum Eldreråd

Begrepet “rådgivende” synes å passivisere eldrerådene fra å søke påvirkning. Vi skal ikke akseptere denne beskjæringen av våre muligheter for påvirkning. Formålet med eldrerådene er på et bredt grunnlag å sikre åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder de eldre.

Begrepet rådgivende har pasifisert eldrerådene for lenge. I dag går viktige saker igjennom med vedtak som “tas til orientering”, “eldrerådet ber om å bli oppdatert på videre behandling”, “tas til etterretning”. Styrende partier har på en lett måte dermed fått forankret sine forslag om nedbygging, svekking og “hjemføring” av de eldre – faktisk med stilltiende “tilslutning” av eldrerådene. Overdreven tro på teknologisk omsorg får gjennomslag og BIOM (bistand og omsorg – redaktørens anmerkning) svekkes gjennom sparetiltak. Dette må vi få en slutt på!

Det fordrer imidlertid arbeidsinnsats ved en omlegging. I dag splittes vi i Bærum eldreråd på en enkel måte ved at kommentarer til viktige og styrende planarbeider skal innmeldes individuelt. Slike forslag og kommentarer blir lett nedstemt – evt vedlagt saken. Slike enkle kommentarer kan lett forbigås i stillhet og bli “borte”.

Forut for behandling av større og viktige saker må det nedsettes/etableres arbeidsgrupper som fremmer sitt samlet syn for eldrerådet. Er redd møtene med slike saker må forberedes ved at forslagene søkes sikret flertall på forhånd – og dermed bli fremmet som Eldrerådets syn og forslag. Da kan de eldres syn og mening bedre komme på bordet for politikerne og gi grunnlag for debatt.

Dette er måten som de eldre også kan fremme egne forslag ovenfor besluttende myndighet i kommune/fylke.

Arbeidsmåten krever stor arbeidsinnsats men vil være avgjørende viktig i dagens situasjon hvor klimastrenge investeringer anses langt mer høyverdig enn å opprettholde en av de viktigste pilarene i velferdsstaten – nemlig driften av helse og omsorgstjenester.

Arbeidsmetoden kan ofte med fordel se bort fra kommune/fylkesgrenser. Dette kan redusere/fordele arbeidsbyrdene til langt flere ildsjeler! Vi må utvikle et effektivt samarbeid lokalt og i regionen.

Framtidas samfunn står ikke ovenfor en “eldrebølge” men en vedvarende og langvarig utvikling hvor de eldre må tas hånd om. Rådgivning må bli påvirkning! Mange demente hjemme med en svart skjerm og alarm må motarbeides.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter