Eldrerådskonferanse!

– Trykk på overskriften, bildet eller «Les mer» for å se hele innlegget –

Eldrerådene har til nå vært relativt anonyme og lite synlige. Samtidig er rådene de eldres mulighet til å øve politisk innflytelse. Dette var bakgrunnen for Senior Norge sin første eldrerådskonferanse. Den ble avholdt den 26. oktober.

De som var invitert var først og fremst lokallagenes eldrerådsrepresentanter. Hensikten var å skape kunnskap og forståelse for eldrerådenes rolle   som pådriver i politiske prosesser. Leder for Konferansen var Anne-Lise Clausen fra Asker og Bærum lokallag! Les hennes hilsen til møtedeltagerne:

 

Hei alle sammen og takk for sist! 

Det har gått noen dager og tiden har gått med til å samle alle presentasjonene og få oversikt over alle innspillene, tanker og forslag.  Samtidig har det vært viktig å tenke litt gjennom hvordan vi best kan ta vare på alle forslagene som kom inn.

Ideelt sett var ønskemålet å finne en form og fasong på Eldrerådsarbeidet i Senior Norge.  Vi opplever at seminaret var en positiv erfaring og ga innspill til et grunnlag å jobbe videre med.

Vedlagt følger presentasjonene og oppsummering som er en samling erfaringer, forslag og gode ideer på hva hvert enkelt Eldreråd kan bidra med i sitt eget Eldreråd, samt innspill til vitaliseringen av Senior Norge.

Arbeidsgruppen skal jobbe videre med alle innspillene som kom frem.   Noen av spørsmålene som arbeidsgruppen har stilt seg fikk vi svar på, andre gjenstår det å finne svar på:

 • Hva ønsker/trenger Eldrerådsrepresentantene?
 • Hva skal være formålet med et eventuelt nettverk/ hva skal oppnås?
 • Hvilken type saker er interessant/ nyttig?
 • Hvordan skal et slik eventuelt nettverk arbeide foregå? (hyppighet/ møtefrekvens/ kommunikasjonsplattformer/ dokumentasjon/ organisering/ offentlig profil/ etc.
 • Samspill/ samhandling med andre organisasjoner/ instanser?

Vi har imidlertid trukket en konklusjon basert på våre inntrykk som bekrefter at dette bare er begynnelsen på en større grad av samarbeid mellom Eldrerådsrepresentantene i Senior Norge. Vi har fått synliggjort et nettverk med mye kompetanse og mange, og lange erfaringer fra arbeidet i Kommunale og fylkeskommunale Eldreråd.

Konklusjon etter inntrykkene fra samlingen er:

 • Bra med en felles plattform og nettverk
 • Viktig å mobilisere andre deler av landet
 • Aktivering/bevisstgjøring og opplæring av eldrerådene
 • Synliggjøring av nettverket
 • Vi må sees igjen – ikke for ofte!
 • Felles satsing for kompetanseheving
 • Lignende møte utvide til distriktet – samarbeid lokalforeningene
 1. Arbeidsgruppen bør kna inntrykkene, og se litt på hvordan form og innhold på samarbeidet for Eldrerådene i Senior Norge kan være
 2. Dette kan legges frem som et forslag til diskusjon ved neste korsvei

 

Hilsen

Anne-Lisa

Senior Norge Asker og Bærum

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter