Senior Norge Østfold logo 200

Foreningsvirksomhet «på vent»!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er vel kjent at foreninger som driver ideell virksomhet av forskjellig slag har problem med medlemstilslutningen. Folk har mange forskjellige tilbud å forholde seg til. Foreningene sliter med å holde på sine medlemmer og nyrekruttering er en krevende øvelse. Coronavirusets inntog gjør ikke situasjonen bedre. All foreningsvirksomhet er basert på et fellesskap medlemmene i mellom, så også for oss. Våre månedlige temamøter er «limet» i foreningen. Det gir oss anledning til regelmessig å tilby sosialt samvær, hygge, underholdning og faglig påfyll!

I snart et år har vi måttet utsette eller avlyse våre temamøter. I en tid hvor smittespredningen fortsatt øker og er på det høyeste siden begynnelsen, er det fortsatt uvisst når vi kan ta opp møtevirksomheten igjen. En vellykket massevaksinering vil kunne gi oss mer handlefrihet henimot sommeren. Vi følger utviklingen nøye!

I en periode hvor tilbudet til våre medlemmer er meget begrenset, er det naturlig at flere vil vurdere fortsettelsen av sitt medlemskap. Medlemsfrafallet er ikke dramatisk, men likevel større enn det vi finner bekvemmelig. I denne situasjonen er nyrekruttering også krevende.

Det er et paradoks at en hovedsak for å begrense spredning av Corona viruset, er å begrense eller unngå kontakt mennesker imellom, mens det er en hovedsak for oss å holde nærest mulig kontakt med våre medlemmer!

Det er samtidig et paradoks at vi har en fantastisk suksess med vår ukeavis, SENIORAVISA. Besøkstallet har vært økende fra år til år. I 2019 hadde vi et besøk på 58 277. Så gjorde vi et kvantesprang i 2020 og tangerte 78 000 besøk. Dette innebærer at vi greier å holde fortløpende kontakt med de av våre medlemmer som er på nett, og i tillegg med en rekke andre følgere.

Så har vi hver uke telefonkontakt med alle som fyller runde eller halvrunde år. Disse får også en gratulasjonshilsen i SENIORAVISA. Dette fungerer veldig bra. Våre medlemmer får oppmerksomhet og vi får nyttige informasjoner.

Vi er takknemlig overfor alle de medlemmer som fortsetter sitt medlemskap i en periode hvor vi som forening kun har begrensede tilbud til våre medlemmer. Uten at vi kan tidfeste det, så ser vi frem til å komme i normal drift, komme i gang med våre månedlige temamøter og treffe våre medlemmer igjen.

For at Senior Norge skal ha tyngde i sitt arbeid med å påvirke stat og kommuner er det viktig at foreningen har et høyest mulig medlemstall i ryggen. Vi håper derfor at vi etter hvert vil få et større tilsig av mennesker som går fra å være yrkesaktive til samfunnsaktive.

Vi tror det er mange som vil finne tilfredsstillelse i å delta i samfunnsnyttig virksomhet!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter