Fortsatt 500.000 uvaksinert- hvorfor det?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det aller meste av den voksne befolkningen er nå fullvaksinert mot Coronaen selv om det nok gjenstår noen som skal ha 3. dose. Men likevel skal det fortsatt gjenstå ca. 500.000 voksne uvaksinerte. Legger vi til de ned til 12 år blir det adskillig flere.

Nye smittebølger oppstår i den ikke-vaksinerte del av befolkningen. Noe forbausende viser det seg også at uforholdsmessig mange som allerede er vaksinerte, blir smittet.

I noen av de større byene blir det endog satt nye smitterekorder. Smittespredningen synes være ute av kontroll. Det har ikke vært forventet!

Dette sier oss noe om betydningen av 2. og 3. dose!

Det er naturlig nok flest ikke-vaksinerte som blir smittet. Blant disse er halvparten skoleungdom, de andre er smittevegrere av en eller flere grunner.

Det at vi ikke har greidd å vaksinere all skoleungdom i løpet av halvannet år, er vanskelig å forstå. Vi som vokste opp i 40 og 50 årene husker pirquetprøvene. Det var ikke spørsmål om man ville eller ikke. Sykesøstrene stilt opp på skolene, gikk fra klasserom til klasserom og tok sine prøver. Det gikk så fort at det var nesten glemt den neste dag. Hva i all verden er det nå som sinker Corona vaksineringen av skoleungdommen?

Vi tar høyde for at noen av vaksinevegrerne kan ha saklig grunn. Vi vil heller ikke utelukke ren likegyldighet. Men det er noe som mange av vaksinevegrerne ikke vil forstå eller ikke vil forholde seg til. Det er at Coronavaksineringen ikke er noen ego-sak! Det en sak som først og fremst dreier seg om lojalitet – lojalitet mot hverandre, mot samfunnet og myndighetene!

Vaksinevegrere som ikke vil forholde seg til dette, skulle bli møtt med «sterkere lut» enn vennlige anmodninger og frivillighet. Andre land har vist at det er nok sanksjonsmuligheter, men det er vel ikke å forvente at norske myndigheter vil og tør!

Så en bønn til helse og omsorgsmyndighetene: Få fullvaksinert alt helsepersonell med 2. og 3. dose så fort som mulig. Vi kan ikke ha smittebomber som har nærkontakt med beboere på sykehjem og sykehus. Det ser nå ut som vår bønn kan bli hørt!

Sykehus og sykehjem har arbeidet under knallhardt press i halvannet år, helt på kanten av hva en lojal bemanning kan tåle. Nå står de i en situasjon med økende Corona-innleggelser, RS-viruset som begynner å ligne en epidemi, og årets forventede influensasesong.

Må vi si som Winston Churchill – «Vi kan bare love dere slit, svette og tårer!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter