Frigjøringsdagen – 25. september 2021

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi er klar over at mange av de som opplevde frigjøringen 8. mai 1945 kanskje ikke er helt enig i vår ordbruk. De som husker frihetsrusen i 1945, vil nok hevde at intet kommer opp mot denne opplevelsen. Det er ikke vanskelig å være enig i dette, men vi falt likevel for fristelsen.

Da statsminister Erna Solberg under regjeringens pressekonferanse fredag den 24. september kunngjorde at Corona-restriksjonene faller bort kl 1600 lørdag 25. september, hadde vi levd med de omfattende restriksjonene i 561 dager. I denne tiden har vi måttet leve med restriksjoner, som de fleste har opplevd som ufrihet og tvang.

Coronaviruset har kommet i bølger. Pandemien har vart lenger enn noen har kunnet forestille seg. Vi begynte nesten å tro at det ikke var noen ende på den. Men så har smittetallet sunket etter hvert som flere og flere er fullvaksinerte. En viktig faktor, R-tallet, er nå så lavt som 0,8.

Det er fortsatt en jobb igjen å gjøre. De fleste voksne er fullvaksinert. Nå pågår vaksineringen av de yngste aldersgruppene for fullt. Så har vi igjen noen relativt få vaksinevegrere. Men vi har kommet så langt at vi likevel snart har oppnådd flokkimmunitet.

De norske myndighetene har fra starten av organisert og styrt arbeidet med smittebegrensningen med fast hånd. Om vi ikke skulle være den beste av alle nasjoner, så er vi i alle fall blant de aller beste. Vi har et objektivt mål på dette. Det er naturligvis beklagelig at vi har så mange som 850 Coronadøde. Men om vi ser dette i forhold til andre land, så er det et meget lavt tall. Våre nærmeste nabo, Sverige, har så langt 15.000 Coronadøde!

Selv om vi nå mener å ha god nok kontroll, må vi regne med å måtte leve med Coronaviruset lang tid fremover. Vi går nå fra en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi. De gode smittevanene skal vi ikke legge bort – håndhygiene og renhold, og meteren bør vi ikke glemme.

– Våre myndigheter fortjener en stor takk for sin innsats. Selv om det er ting som sikkert kunne vært gjort annerledes, så må de ha gjort det meste riktig. Statistikkene lyver ikke!

Folket har fått prøve seg og vist at vi kan når vi vil, og hva vi kan sammen. Den lojalitet og tillit folket har vist overfor myndighetene og deres tiltak, er av uvurderlig betydning.

Så må vi takke de som har stått i aller første linje, Helse- og omsorgsarbeiderne. De har utvist den fleksibilitet situasjonen har krevd og en imponerende stå-på-vilje!

Det er nesten ikke til å tro! Norge er åpnet igjen og vi er på vei tilbake til en normal tilværelse.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter