Borge Sykehjem

Fritt brukervalg under fortsatt press!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det begynner å bli noen år siden ordningen med fritt brukervalg av helse- og omsorgstjenester ble introdusert. Den gjør det mulig for godkjente private aktører å tilby sine tjenester til brukerne i samsvar med avtale med respektive kommuner. Det er kommunene som betaler.

Fritt brukervalg gir brukerne etter egen vurdering mulighet til å velge offentlige eller private leverandører. Samtidig gir fritt brukervalg en sunn konkurranse for de forskjellige aktører. Og ikke minst, aktørene utfyller hverandre.

Hvordan har så ordningen med fritt brukervalg fungert? Det avhenger av hvem du spør!

Brukerne

De har stort sett vært godt fornøyd. Brukerundersøkelser har vist at kundetilfredsstillelsen er like høy eller bedre enn det som de offentlige virksomhetene oppnår. Det samme gjelder kostnader – de private er like gode eller bedre.

LO

Den dominerende arbeidstakerorganisasjonen er skeptiske til ordningen med fritt brukervalg. De synes konkurranse er noe unødvendig herk, og er redd for at ordningen er en trussel mot det offentlige helse- og omsorgsvesen

Kommunene

Det er åpenbart forskjellige oppfatninger i kommunene. I noen kommuner vinner ideologene fram. Deres syn er at ingen private skal tjene penger på helse- og omsorg. Målet er således at kommunene skal avvikle all privat virksomhet som de er engasjert i. De har ikke noe forhold til at konkurranse er sundt og nødvendig for enhver virksomhet.

For vel 3 år siden hoppet miljøpartiet fra den borgerlige side i Moss til de røde. Disse fikk derved flertall i kommunen. Dette var en gave til ideologene som ved første anledning besluttet at kommunen selv skulle ta hånd om all helse og omsorgsvirksomhet i kommunen.

Det ligner det «å kaste hele kurven på grunn av ett råttent eple!« Det affiserte ikke ideologene at de derved utelukket gode virksomheter og brukernes mulighet til å velge. For disse ble det et kommunalt monopol å forholde seg til!

Neste kommune ut var Oslo. Ideologene vant frem og Oslo kommune overtok all privat virksomhet innenfor helse- og omsorg. Flere av de virksomhetene de kuttet forbindelsene med, var mønsterbedrifter. Viktigere enn brukernes valgmuligheter, har vært å sørge for at ingen private aktører skulle kunne tjene penger på helse og omsorg, samtidig det å unngå konkurranse. Monopol er i så måte et effektivt middel!

Nå ser vi i TV2 nyheter at Bergen kommune henger seg på!

Bergen kommune har til nå hatt fritt brukervalg for hjemmehjelp. Dette innebærer at brukerne har kunnet velge mellom offentlige eller private tilbud etter egen vurdering. Kommunen betaler regningen selv om brukeren velger private tilbud.

Bergen kommune vil nå avvikle fritt brukervalg og rekommunalisere ordningen. Dette innebærer at brukere som i flere år kan ha hatt en og samme hjemmehjelper, mister denne. Samtidig mister brukerne en hjemmehjelper som de er kjent med og som er kjent med deres hjem. Personlige relasjoner som utvikles gjennom faste hjemmehjelpere er av uvurderlig betydning.

Bergen kommune rekommunaliserte hjemmesykepleien og 2 private sykehjem så tidlige som i 2016.

Det er vel for meget å ønske seg, men isteden for kommunale helse- og omsorgsmonopoler hadde vi heller opplevd å se kommunene i et dynamisk og positivt samarbeid med private aktører. Vi er overbevist om at dette ville være positivt for alle berørte – brukere som tilbydere!

Konkurranse er bra for alle!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter