Full momskompensasjon for frivilligheten!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er ikke så meget forhandlingspartnerne, AP og SP, har latt lekke fra regjerings- forhandlingene. Det som likevel slipper gjennom får naturlig nok sin del av oppmerksomheten. AP og SP skal nå ha blitt enige om at organisasjoner som driver frivillig, veldedig arbeid, skal innvilges full momskompensasjon.

Dette kan gjerne sees på som en erkjentlighetsgave til de 20.000 organisasjonene i Norge som driver med frivillig veldighetsarbeid av forskjellig slag. Bevisstheten om at det utføres frivillig arbeid beregnet til formidable kr. 25.000.000 pr. år har nok vært medvirkende til beslutningen.

Det er slik at når frivilligheten kjøper inn varer og tjenester, så må de betale moms for det. Nå sier AP og Sp at det ikke kan være noe mål for staten å tjene på disse innkjøpene. Dette har idrettsbevegelsen og frivilligheten hevdet i lengre tid. Nå får de altså lønn for strevet!

Momskompensasjonen som tilbakebetales til de frivillige organisasjonene antas samlet å ligge i størrelsesorden 400 mill. kroner. Det kan oppleves som et formidabelt beløp, men må sees i sammenheng med den merverdi som blir skapt gjennom frivillig, samfunnsnyttig arbeid!

Det blir slik at momskompensasjonen fordeles etter hvor meget de forskjellige organisasjonene har kjøpt av varer og tjenester. For vår egen forenings vedkommende blir det ikke det helt store beløp som finner veien til vår kasse. Vår virksomhet har på grunn av Coronaen nesten vært helt lagt ned. Det blir det lite innkjøp av og lite moms å kompensere.

Vi skulle anta at vi ved årets utgang har ca. 5.000 kroner til gode. Vi bukker og takker!

Alle monner drar!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter