Fylkesoppløsning – jubel i nord, tvil og håp i syd!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Regjeringen har åpnet for at fylker som er tvangsgiftet, skal få anledning til å løse opp tidligere vedtatte sammenslåinger. Det forutsettes at gjeldende fylkesting sender en anmodning om oppløsning til regjeringen.

Løsningen med tvangssammenslåing av Troms og Finnmark fylker var helt uspiselig for folk flest og for fylkenes politikere. Det hersket ingen tvil! Det nye fylket måtte oppløses. Fylkestinget i den nyopprettede kommunen benyttet således første anledning til å søke om oppløsning.

Til stor jubel i nord. De blir nå belønnet for standhaftighet og godt politisk arbeid. Fylkeskommunen Troms/Finnmark sin anmodning om oppløsning vil bli godkjent.

Vi har i SENIORAVISA den 18. oktober skrevet om Viken, den neste kandidaten for oppløsning. Det har lenge nesten sett ut som en selvfølge at Viken ville bli oppløst. Før valget var det en rekke politikere fra flere partier som ga uttrykk for at de ville gå inn for oppløsning. Nå er det imidlertid slik at Miljøpartiet De Grønne med sine 6 representanter hittil ikke har bestemt seg. Skulle partiet gå imot, er det ikke flertall for oppløsning.

Det som var skråsikkerhet, er blitt til tvil og håp!

Den siste oppløsningskandidaten er Innlandet fylke, en tvangssammenslåing av tidligere Hedmark og Oppland fylker.

Nå går Senterpartiets ungdomsparti ut og krever oppløsning. Det er et åpent spørsmål om det politiske grunnlaget for dette er til stede. Egentlig er dette et paradoks fordi Senterpartiet er det klart største partiet. I Trygve Vedums «eget» fylke Hedmark, oppnådde Senterpartiet til og med så meget som 28% tilslutning ved det nylig avholdte Stortingsvalget.

Det ser ut som det kan bli vanskelig å få til et flertall for oppløsning, men det er jo slik at det er «von i hengande snøre»! – Det skal sonderes og forhandles først!

Tvangssammenslåtte kommuner vil bli gitt samme mulighet til oppløsning som fylkeskommunene!

Spørsmålet om oppløsning av fylkeskommuner er ikke noen liten sak. Den berører en stor del av landets befolkning. Vi går noen spennende tider i møte!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter