Glemmer vi førstelinjearbeiderne?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi er imponert over hvor godt våre myndigheter har arbeidet for å få Corona-pandemien under kontroll. Fra første dag tok regjeringen styringen godt hjulpet av Folkehelseinstituttet. Det var statsminister Solberg selv og helseminister Bent Høie som stod i spissen. De var raske til å iverksette smittebegrensende tiltak som raskt ga et overtak over Coronaviruset. Smittetallet holdt seg på et relativt lavt nivå og vi hadde påfallende få dødsfall sammenlignet med andre. Vi har enda ikke passert 600 døde mens andre har langt høyere dødsrater. Våre svenske venner har til sammenligning snart passert 12 000 døde.

At vi har lavere dødstall enn de fleste andre land, beror neppe på tilfeldigheter, men heller det at våre myndigheter har funnet bedre løsninger enn de andre.

Representanter for regjering og folkehelseinstituttet får honnør og all mulig oppmerksomhet for den jobben som så langt er gjort. Det gjelder også mange andre som er med på den nasjonale dugnaden.

Men det har lett for at noen blir glemt. Vi tenker på alt helsepersonell på sykehjemmene, men i særlig grad på sykepleiere og hjelpepleiere. Det er de som er nærmest pasientene. Det er de som har stellet og som tar de tyngste løftene.

Det hører også med at førstelinjearbeiderne med fysisk nærhet til smittebærende pasienter, utsetter seg selv for smitterisiko. At helsepersonell på sykehjemmene skulle stå først i køen når vaksinen blir fordelt, synes vi burde være en åpenbar selvfølgelighet!

Vi gjengir en tekst fra Facebook skrevet av en som er spesielt opptatt av hjelpepleierne:

«Det er få yrker som er så undervurdert. Dag og natt kjemper de for å ta vare på våre kjære og nære. De må løfte tungt, rekker knapt å ta pauser, og selv om de alltid gjør sitt beste er det alltid noen som klager. Når de er underbemannet rekker de knapt å spise. De jobber lange vakter og har ubekvemme arbeidstider. Til og med i høytidstider må de være borte fra sine egne familier for å ta vare på de som er gamle og syke. Jeg kommer aldri til å glemme de hjelpepleierne som har hjulpet meg gjennom årene. Det er de som gjør den tyngste jobben.»

Vi synes også hjelpepleierne gjør en jobb, som de fortjener den honnør de får i dette innlegget. Vi regner med at den lille tekstbiten på Facebook blir delt av mange!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter