Håp for USA?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi driver seniorpolitikk, men holder oss stort sett unna partipolitikk og internasjonal politikk. Situasjonen i USA er imidlertid så spesiell at vi synes den må være verd noen kommentarer i SENIORAVISA. Vi blir stadig minnet om det faktum at USA har vært og er en ledende verdensmakt og vår nærmeste og viktigste allierte. Det er med dette bakteppe vi må forstå den enorme interessen her hjemme for den politiske situasjonen i USA.

Det var en ulykke for verden og en katastrofe for USA da Donald Trump i 2016 ble valgt til USA sin president. Han var en forretningsmann helt uten politisk erfaring som skulle komme til å snu opp ned på det meste. Han er en mester i å konstruere konspirasjonsteorier og en mester i å tiltrekke seg oppmerksomhet og holde på den. Selv om budskapene hans er tvilsomme, må man også si at han er en begavet taler som trollbinder sine tilhengere.

Han har brukt sine 4 år som president til å undergrave demokratiet, den amerikanske konstitusjonen, samfunnsfunksjoner og paradoksalt nok, det embete han selv var valgt til!

Han så tidlig at han risikerte ikke å bli gjenvalg som president. Derfor begynte han i god tid før valget å hevde at om han skulle komme til å tape valget i 2020, så var det fordi valget ville være «rigget» – altså bygget på juks. Når så Joe Biden vant valget, så lette Trump etter enhver mulighet til å få valget underkjent. Vel 90 søksmål, for øvrig uten dokumenterte bevis for påstander, ble blankt avvist av dommerne. Det sies at dette presidentvalget er det som er det best kontrollerte som har vært gjennomført i USA. Likevel hevder president Trump at han vant valget med god margin. Han har fortsatt ikke erkjent valgnederlaget og at Joe Biden nå er USA sin president.

Det er nesten vondt å si det, men president Trump er en durkdreven løgner. Det er påvist gang på gang at han lyver, men det synes ikke å bite på ham. Det som er skremmende er at hans tilhengere, «the rednecks» (bondetamper), sluker alt han sier og tilgir ham for ethvert feilgrep han måtte begå. Trump sin strategi må ha, vært basert på Joseph Goebbels læresetning: «Hvis en usannhet blir presentert som en sannhet tilstrekkelig mange ganger, så vil den til slutt bli oppfattet som en sannhet.»

– Det er til bekymring at Trumps tilhengere kjøper hans påstand om at han vant valget.

Siste del av Trumps undergravingsarbeid var vel organiserte, voldelige demonstrasjoner i forbindelse med seremonien som skulle bekrefte at Joe Biden var valgt til USA sin nye president. Trump ledet menneskemassen til Capitol Hill, og oppfordret dem til å være sterke og kjempe for sin frihet. Så endte det med at mobben stormet Capitol Hill med det for øyet å få stoppet seremonien. Så jaktet de på seremonimesteren, visepresident Pence og senatets leder Pelosi. Det sies at galger ble gjort klare. Mobben ropte heng Pence!

Livredde kongressmedlemmer ble reddet i sikkerhet for mobben. Men tragisk nok, mobbens herjing medførte at 5 mistet livet, derav en politimann.

Demonstrantene vant ikke frem med sine forsetter som åpenbart var et planlagt statskupp!

Den amerikanske hovedstaden Washington er nå preget av frykt og raseri. Det er i tiden umiddelbart før innsettingen av Jo Biden som president, opprør og sinne blant både fiender og venner i politikken. Situasjonen betegnes som eksplosiv!

Etter først å ha oppildnet demonstrantene til å kjempe sterkt for sin frihet, vender Trump nå kappen etter vinden og tar avstand fra bruk av vold!  Han vil åpenbart ikke bli identifisert med voldsbruken under demonstrantenes inntog i Capitol Hill, men det er nok lovlig sent!

President Donald Trump blir stilt for riksrett for å ha oppmuntret til opprør. Det er ikke gitt at han blir dømt, selv om bevisene skulle være gode nok, så lenge det forutsetter at et antall republikanere skifter side! Det vil være første gang en president i USA i løpet av sin presidentperiode blir stilt for riksrett to ganger!

Presidentskiftet gir håp for USA – onsdag 20. januar blir Joe Biden innsatt som USA sin nye president! Forhåpentligvis i ro og verdige former i ly av et omfattende sikkerhetsopplegg!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter