Håpets Katedral!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Den som følger med vil ha sett at det på Isegran i Fredrikstad i løpet av de siste 3 årene har reist seg et bygg som ligger på en flåte. Det er «Håpets Katedral». Den er bygget på dugnad i regi av Borg Bispedømme. Den har utseende som minner om en stavkirke med et fargerikt tak bestående av hardplastplater, hentet opp fra havet.

Håpets Katedral i Fredrikstad skal minne oss om den enorme forsøplingen av havet som har pågått gjennom mange år. Det er slik at plasten i havet og på våre strender er blitt så omfattende at det truer livet i havet og i ytterste konsekvens oss selv. Vi kunne også ha nevnt tusenvis av teiner og annen fiskeredskap som ligger tapt på havbunnen.

Håpets Katedral skal ha sin «hjemmehavn» på Isegran! Her skal den være et møtested mellom verdensarv og moderne kunst og mellom mennesker av forskjellig nasjonalitet og tro.

Initiativtagerne arbeider blant annet aktivt for å arrangere strandrydding for å få fjernet tonnevis av plast fra strendene. Alt det som ligger i havet er det vanskeligere å få kontroll på.

Det er imponerende hva strandrydderne får til. Det de gjør er helt nødvendig, det synes og det monner, men utfordringene er enorme. Vi har en lang kyst!

– Den flotte jobben som gjøres med rydding av våre strender, er bare en del av den store jobben. Vi må hindre tilførsel ha ny plastsøppel! I denne forbindelse har vi tidligere skrevet to artikler i SENIORAVISA, den 15. april 2019 «Plast – velsignelse og forbannelse» og den 6. mai 2019 «Papp for plast»!

Plast er et materiale som er anvendbart til utallige formål. Vi har vært spesielt opptatt av all den unødvendig bruk av plast som emballasje, unødvendig i den forstand at det finnes gode alternativer. Mengden plastemballasje er enorm. Det aller meste kan erstattes av alternativ emballasjemateriell. Dette har vi skrevet om i innlegget «Papp for plast».

Dette er et område hvor det burde være mulig å skape oversikt og hurtige resultater, men det ser ut til å gå utrolig sakte. Her er ikke engasjementet stort nok! Det må nok reguleringer og offentlig innsats til for å få til den utskifting som er nødvendig – «papp for plast!».

Det er også mulig å begynne i det små! Hva med en liten plakat ved alle kassene i matvareforretningene: «Ta gjerne varene i en papirpose om du likevel har nok plastposer hjemme! Papirposen kan brukes om igjen!»

Når vi tenker på det enorme potensiale som ligger i utskifting av plast som emballasje, synes vi myndigheter, politikere og veldedige organisasjoner sover i timen. Folks bevissthet og engasjement må økes samtidig som det må stilles krav til produsenter og varehandel. Det må skapes vesentlig større publisitet og dugnadsånd. Her må alle bidra!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter