Helseattest eldre bilførere – regjeringen i knipe!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er neppe noen stor uenighet om at eldre sjåfører blir mindre skikket til å kjøre bil etter hvert som årene går og helsen skranter. Det er nesten et paradoks at vi samtidig ser at til og med 100-åringer fortsatt har sitt førerkort og kjøre bil daglig! I dette ligger et dilemma. På hvilken måte skal vi greie å skille ut de som etter hvert blir uskikket til å kjøre bil?

Forskjellige undersøkelser viser at bilførere over 80 år er overrepresentert i trafikkulykker. I dag har skal vi ha 80.000 av disse på veien. I løpet av nærmeste 10-år vil det sannsynligvis være over 250.000. Om det er viktig å løse problemet med å bestemme bilføreres skikkethet til å kjøre bil i dag, blir det enda viktigere i tiden som kommer!

Til nå har vi hatt bestemmelser om at alle bilførere må innom fastlegen for helseattest. I denne inngår en kognitiv test som er meget kritisert fordi den faktisk ikke måler forhold som har noe med bilkjøring å gjøre i det hele tatt.

Legestanden og Trygg Trafikk er blant de som har de sterkeste innvendingene mot å fjerne den obligatoriske helseattesten. De anser det som fullstendig uforsvarlig å sende fysisk og/eller psykisk uskikkede eldre ut i trafikken. Dette er før de har sett hvilke alternativ regjeringen vil komme opp med. Det er umulig å tenke seg at vi ikke skulle ha metoder for å teste eldre for å finne ut om de er skikket til å kjøre bil!

Et Stortingsflertallet bestående av SV, Frp, Ap og Sp har bedt om at den nåværende ordningen med helseattest fjernes ved lovendring pr. 1. august.

Nå opplyser samferdselsminister Knut Arild Hareide at de ikke er klare for å avvikle ordningen innenfor den angitte tidsfrist. Han anfører at de trenger mer tid til å gjennomføre ny løsning på en forsvarlig måte innen angitt tid!

Vi tillater oss å tro at dette er fordi de internt i Samferdselsdepartementet så langt ikke har funnet noen tilfredsstillende løsning til erstatning for den som skrotes.

– Vi tror den største utfordringen for Samferdselsdepartementet er at de må finne en metode som gjør det mulig, systematisk å identifisere og luke ut eldre som ikke lenger er skikket til å kjøre bil. Og dette uten at de eldre vil oppleve seg som diskriminert.

Dette kommer de ikke utenom!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter