Helseattest ved 80 – trygghet i trafikken for alle!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Fortsatt er det slik at alle må ha helseattest for å fornye bilsertifikatet etter fylte 80 år! Formålet er å skille ut de som av fysiske eller psykiske grunner ikke lenger er skikket til å kjøre bil. Helseundersøkelsen skal gi mulighet til å ta ut av trafikken sjåfører som innebærer en åpenbar ulykkesrisiko. Vi har skrevet om dette i flere tidligere innlegg i SENIORAVISA.

Dette er en spesiell sak. Et stortingsflertall har bedt regjeringen om å avvikle ordningen pr. 1. august 2021. I første omgang ba samferdselsminister Knut Arild Hareide om utsettelse. Etter å ha rådført seg med forskjellige faglige instanser, nekter nå samferdselsministeren å avvikle ordningen!

Det påhviler fastlegene å ta stilling til om hver og en av de som er 80 og over, skal få beholde retten til å kjøre bil.

Den obligatoriske testen som brukes, kritiseres fordi den bare delvis måler forhold som har med den eldres kjøreferdigheter å gjøre. Et annet forhold er fastlegens rolle som dommere over sine pasienter. Det må bli for mange nære forhold. Undersøkelser har da også vist at hele 8 av 10 risikoførere blir sendt tilbake til trafikken.

Faglige myndigheter som er hørt, gir uttrykk for at ordningen med helseattest for de over 80 år, må opprettholdes. Dette fremgår av en rapport Statens Vegvesen og Helsedirektoratet har utarbeidet for samferdselsdepartementet. Det er denne rapporten samferdselsministeren legger til grunn for sin beslutning om å opprettholde kravet om helseattest. Regner med at samferdselsministeren har fått med seg hva legestanden og Trygg Trafikk mener. De vil beholde den nåværende ordning.

Dette er en merkelig sak.

  • Stortingsflertallet burde ha gjort den undersøkelsen som Vegvesenet og Helsedirektoratet har gjort, før de tok sin beslutning som ble forelagt regjeringen.
  • Da kunne vi ha sluppet den pinlige situasjon at en statsråd finner det nødvendig å sette et stortingsflertall til side.
  • Alle parter ser ut til å være enige om at uskikkede førere må tas ut av trafikken, men det er sterk uenighet om etter hvilke metoder.
  • Samferdselsministeren mener vi bør beholde den nåværende ordning med helseattest Han vil imidlertid se om metoden kan forbedres
  • Motstanderne vil skrote den nåværende ordning og innføre kjøreprøver i stedet

Denne saken overleveres nå den nye regjering for videre behandling. Saken vokser i betydning i og med at vi får stadig mange flere eldre, og at veitrafikken fortsatt øker! Uansett, regjeringen må finne en metode hvor de som ikke er skikket til å kjøre bil, kan tas ut av trafikken. Det vil smerte for mange, men er ikke til å unngå!

Oppgaven vanskeliggjøres ved at spennet er stort. Vi har 80-åringer som er uskikket til å kjøre bil, samtidig som vi har folk opp under 100 år og så vidt over, som fortsatt har sine sertifikater i behold. I vår forening har vi en på 95 og en på 97, som kommer kjørende til møtene våre – i egen bil med gyldig sertifikat!

Dette dreier seg om trygghet i trafikken for alle!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter