Hva er det med hørselen?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er flust med optikere i byen – du kan få både synstest og nye briller på dagen. Brillene må være fikse – moderne – moteriktige! Når du begynner å høre dårlig og blir avhengig av høreapparater skal de være «usynlige»! Du må ha henvisning fra lege for å komme til hørelege/audiograf for å få målt graden av hørselstap. I øyeblikket er det et halvt års ventetid for å komme til på Nordlandssykehusets hørselsavdeling.

Når vi så får det vitenskapelig dokumentert, at det er en påviselig sammenheng mellom hørselstap og demens, så blir denne ventetiden urimelig lang. I tillegg er det en antisosial virkning av hørselstap – man isolerer seg – får ikke med seg samtalen i større forsamlinger – særlig de morsomheter som kommer på slutten av en setning, gjerne sagt med lavere stemme enn resten av setningen! Å trekke seg tilbake fra kommunikasjon med andre er også en medvirkende årsak til begynnende demens.

I tidligere tider var det å bli «tunghørt» uløselig knyttet til det å bli gammel. Denne «sannhet» er meget seiglivet og er sikkert årsaken til at høreapparater skal være usynlige, selv i dag. Ingen ønsker å bli ansett som «gammel». Men nå er det også vitenskapelig bevist, at i årene framover kommer det til å bli mange flere med nedsatt hørsel på grunn av den stadig økende bruk av musikk direkte i ørene, ofte med altfor høy lydstyrke.

Hvorfor er det ikke flere audiografer på lik linje med optikere? Hvis jeg hadde en optikerforretning, hadde jeg ansatt en audiograf og solgt høreapparater på samme måte som briller. Det er blitt en stor artikkel på nettet, men da har man ikke tryggheten med en audiograf, som har utdannelse til å måle, hvor på skalaen din hørselssvekkelse er nådd.

Vi trenger en revidering av vår oppfatning av dårlig hørsel – vi trenger flere muligheter for å få hjelp!

 

Ha en God Dag

Mvh Agnete Tjærandsen

agnete2008@gmail.com

47902242

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter