HVA MED FRAMTIDEN?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Åpent spørsmål til vår nye samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Fremkommelighetens fremtid!

En høstdag i 1969 var Bankettsalen på hotell City fylt opp med interesserte mennesker.

Temaet for aftenen var: Veiutviklingen i nedre del av Østfold. Fra Sarpsborg kom det en delegasjon bestående av rådmann, ordfører og 20 – 25 folkevalgte. De fremførte at en bru ved Sannesund var nødvendig for å avlaste gjennomgangstrafikken over «Sarpebrua» ved fossen.  Også alle som skulle mot Svinesund måtte gjennom Sarpsborg.  Argumentene var mange og berettigede.

Det skulle bli en ny vei for gjennomgangstrafikken gjennom Østfold! Jeg tillot meg å blande meg litt inn i debatten med følgende spørsmål: «Har det blitt vurdert en vei langs med Visterflo og en bru over – eller en tunell under Glomma».  Fredrikstads ordfører mente det var helt umulig med bro eller tunnel og anså dette som tøvete.

Lederen av AUF, en senere ledende AP-politiker, nærmest lo av hele forslaget.

Nå kan en ta for seg hva som har skjedd. Jo, Sandesundbrua, Eide-tunellen og veier ble bygget. Da kravet til E6-standarden kom måtte det bygges en bru til ved siden av Sannesundbrua og Eide-tunellen måtte utvides med ett løp til.  Prisen på veistrekningen fra veiskillet ved Solli fram til Sarpsborg/Skjeberg må ha beløpet seg til ganske mange penger.

Hva hadde vært resultat om veien hadde vært lagt langs med Visterflo?

Nå viser det seg at en bru kan komme over ved Torp – da etter at det er bygget ny bro ved «Sarpefossen» til over 2-3  milliarder! En E6 langs med Visterflo ville ha medført gode avkjøringsveier både til Sarpsborg og Fredrikstad.

Pengesluket ved Seut med en prislapp på ca. kr. 915.000 per løpende meter kunne kanskje blitt brukt bedre?

Hva med sykehuset på Kalnes, som en må bruke bil for på komme frem til? Sykehuset hadde nok vært enklere å komme fram til om E6 og sykehuset hadde blitt lagt nord på Rolvsøy.

Nå i 2021 er planen om tosporet jernbane og intercitytog gjennom fylket temaet. Kommunestyrene vedtok for flere år siden at disse skal gå gjennom byene. Var representantene da klar over hva det ville medføre? Nå skylder kommunen på at Stortinget har bestemt, mens Stortinget viser til at det er kommunene som har bestemt.

En trase på 60 meters bredde, rive hundrevis av hus, bedrifter, skoler og sportsplasser (som Merkurbanen og anlegget til Greåker IL). En bane som vil koste mer enn 65 milliarder kroner og en Grønli Jernbanestasjon til over 4 – 5 milliarder hvor det er ca. 60 m ned til dårlig fjel

Hver dag passerer det ca. 3.000 trailere over Svinesund: Disse slipper ut over 175 000 tonn CO2 årlig! Dertil er det 80 % feil på de utenlandske. Av disse må/skal 65 % over på tog.  Dvs. fem tog med en lenge av over 450 meter hver time hver vei døgnet rundt gjennom byene. Det vil medføre 10 passeringer i timen.

Hva med en Rett Linje fra Råde med tunnel under Fredrikstad marka og felles jernbanestasjon på Rolvsøy – også med godsterminal? Det vil medføre en kostnad- besparelse på mange titalls milliarder.

En bane videre sørover med bro over Glomma med tunnel under Vetatoppen mot Sverige med flytogstandard. Reisetid til Oslo på 38 min., Gøteborg under to timer og fram til Hamburg med 4.5 time.

Fremtidens persontog skal gå i en fart på over 250 km.  Det er en umulighet gjennom sentrum av byene.

I Sarpsborg er det er fremkommet forslag om at en ny stasjon bør bygges på Sannesund, utenom nåværende sentrum, med bro nord for E6. Borregaard ønsker å få oppgradert den «Østre linjen» for overføring av tømmertransporten fra vei til jernbane.

Hva med en lokal «Intercitybane» på nåværende bane fra Råde med stoppesteder på f.eks. Ørmen, Onsøy, Seut, Grønli, Fredrikstad Stasjon, Lahellemoen,  Lisleby,  Dikeveien, den nye felles jernbanestasjon på Rolvsøy (Omberg, med overgang til Oslo/Gøteborg), videre over Greåker, Yven, med sidespor fram til  Sykehuset Østfold –  Kalnes,  Sarpsborg Stasjon, og videre på Østre Linje mot, Ise, Rakkestad, Mysen, Slitu og fram til Askim ?

I 50 og 60 åra gikk lokaltoget «Padda» fra Grønli med stopp på flere av ovennevnte steder fram til Sarpsborg.

Etter hva som har vært å lese i avisene må klimamålet være det sentrale. Men noen rett linje har aldri blitt utredet! Bane NOR skal legge spor der politikerne ønsker – ikke omvendt.

Dog, skal dagens politikere fortsette å se kortsiktig?

Som det er skrevet ovenfor har det tidligere vist mangel på langsiktighet. MEN kan Venstre, Krf., SV, Senterpartiet, Rødt, PP., Bymiljølista, og Mdg vise framsyn? Skal Sarpsborg atter seire over Fredrikstad – som på fotballbanen og i næringslivet? Det pekæs om at det er forbindelsen mellom Fredrikstad og E6 som er forklaringen!

I Sarpsborg ønsker folkevalgte å se på alternativene «rett linje» eller linje gjennom Sarpsborg utenom Fredrikstad som nevnt ovenfor! Skal den «Lille verdensbyen» få et sidespor fra Råde og ende opp med en endestasjon på Grønli?

 

Odd Løkkevik

Pensjonert mekaniker

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter