I have seen beyond the mountains!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er ikke mer en vel 60 år siden. Det amerikanske samfunn var dominert av et klasseskille som var en arv fra tiden da de fargede var slaver og ble solgt som kveg på auksjoner. Selv om slaveriet var avskaffet, hang forskjellene igjen. Segregasjonen var tydelig i nesten alle sammenhenger. Det gjaldt andre regler for de hvite enn for de fargede.

Det murret blant de fargede som ble holdt nede og levde i elendighet, fornedrelse og fattigdom. De opplevde at de stod og stampet uten å komme noen vei og var i ferd med å miste alt håp. Det var da Martin Luther King stod frem og holdt sin berømte tale!

  • I situasjonen hos oss, ganske nøyaktig et år etter at Corona-banditten meldte sin ankomst, kan vi se likhetstrekk. Folk er i ferd med å miste både håpet og troen! Sammenligningen med Martin Luther King er neppe helt fair, men relevant nok. Det er vel derfor Erna Solberg forsøker seg med sin versjon: «Vi har snart passert toppen

Det var den 12. mars 2020 at Erna Solberg og hennes nærmeste medarbeidere sto fram og informerte det norske folk at vi var i krig med et nytt og til da et ukjent livstruende virus – Coronaen. Da ble vi samtidig kjent med et nytt ord – Pandemi en verdensomspennende epidemi. Det norske folk skulle bli satt på prøve!

Strategien var å redusere kontakten mellom mennesker for å unngå smittespredning. Dette medførte i første omgang en nesten full nedstenging av Norge. Folk ble vel informert og forholdt seg for det meste lojalt til de smittebegrensende tiltak som ble iverksatt.

Resultatene i den første fase var oppmuntrende nok til at man begynte å avvikle eller redusere smittebegrensende tiltak som var innført. Da begynte en berg- og dalbane som har vart til nå!

Coronaen er en helt uforutsigbar fiende, den dukker opp hvor som helst til hvilken som helst tid. Så snart vi har fått en opplevelse av å ha vunnet et overtak, har viruset dukket opp på nye steder i nye sammenhenger.

Ikke nok med det. Coronaen har frekkhetens nådegave ved at den «muterer» og dukker opp med nye fettere og kusiner hvor som helst og når som helst. Disse slektningene har den egenskap at de sprer seg meget raskere enn opphavet.

Etter ganske nøyaktig et år med smittebegrensende tiltak av forskjellig slag har vi en opplevelse av å være «på stedet hvil». Vi er knapt kommet lenger enn der vi stod ved starten, og nå står vi overfor to vesentlige utfordringer. Det ene er at muterte versjoner av Coronaviruset er raskere smittespredere enn opphavet. Det andre, og det er vel så viktig, er at manglende fremgang er et press mot folks lojalitet overfor myndighetene.  Mange er i ferd med å miste troen – og dessverre, alt for mange «gir blaffen»!

Smittebegrensende tiltak vil ikke være nok alene til å vinne kampen mot Coronaen. Det vil bli massevaksinering av befolkningen som avgjør kampen. Vaksineringen er i gang, men den synes å gå saktere enn forventet. For lite tilgjengelige vaksiner er en av årsakene.

Like fullt regner myndighetene med å ha gjennomført massevaksineringen før sommerferien, og det alt vesentlige av smittebegrensende tiltak skal være avviklet innen utløpet av 2021!

Våre myndigheter har fått vekslende ros og ris for sin kamp mot Coronaen. Men de må ha gjort noe riktigere enn det de har gjort i de fleste andre land. Dødstallene er et klart bevis på dette. Her hjemme har vi enda ikke passert 700 døde. Til sammenligning har våre svenske venner for lengst passer 13.000. Våre myndigheter har ved sin strategi spart tusener av liv!

La oss håpe det er realisme i Erna Solberg sin utsagn:

«Vi har snart passert toppen!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter