I skyggen av Coronaen – Tannhelsestønad!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Coronaen har i snart 2 år tatt godt for seg av oppmerksomheten i det offentlige rom. Dette innebærer at en rekke andre viktige saker ikke har fått den oppmerksomhet de fortjener. Det gjelder blant annet området tannhelse. Med litt dårlig samvittighet ser vi at vi ikke har hatt noe innlegg om dette emnet i SENIORAVISA siden 29. oktober 2018. Innlegget «Den siste amalgam generasjonen» er like aktuelt i dag!

I de fleste sammenhenger blir ikke tenner betraktet på linje med andre kroppsdeler i vår folketrygd. Regelmessig kontroll og behandling er så kostbar at mange vegrer seg for å ta denne utgiften med dårlig tannhelse som resultat.

Men det er etablert en stønadsordning. Mange nordmenn mottar tannhelsetjenester som er finansiert av det offentlige. Barn og ungdommer under myndighetsalder, psykisk utviklingshemmede, eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, innsatte, rusmisbrukere og personer med tannlegeskrekk kan få regningen helt eller delvis dekket etter fastlagte satser.

Fagfolk og interesseorganisasjoner hevder at satsene bør økes for å gi tilfredsstillende dekning av påløpne kostnader og at stønadsordningen skulle gjøres gjeldende for alle.

Den norske tannlegeforeningen vifter med det røde flagget. Vi klipper noen avsnitt fra Senior Norge Asker og Bærum sin medlemsinfo for 4. kvartal 2021.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har levert regjeringens tilleggs-proposisjon for Statsbudsjett 2022. Forslaget innebærer en svekkelse av tannhelseområdet.

Særlig overraskende er det at Støre-regjeringen viderefører det foreslåtte kuttet fra Solberg-regjeringen i folketrygdens stønadsordning. Norges tannlegeforbund påpekte under budsjetthøringen på Stortinget viktigheten av å reversere underreguleringen av takstene i folketrygdens stønadsordning. Denne ordningen bidrar til at flere har mulighet til å gjennomføre nødvendig tannbehandling.

Forventet prisøkning er 2,6%, mens satsene for tannbehandling foreslås justert med 1,7%. De mellomliggende 0,9% tilsvarer 20 millioner kroner i reell underregulering. Gjennom 8 år har Solbergregjeringen spart, underregulert og omplassert midler i tannhelsetjenestene for nær 600 millioner kroner. Nå følger Regjering Støre i samme spor.

Norges tannlegeforbund vil sende inn nye innspill til stortingets videre behandling av statsbudsjett og følge opp de relevante opposisjonspartiene.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter