Kontantnekt – finansloven håndheves ikke!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

I Fredrikstad blad 18. juni finner vi en artikkel, skrevet av Tonje Holter, om en restaurantkunde som er frustrert over at han ikke fikk betale med kontanter. Vi beskrev i et innlegg i SENIORAVISA 28. september i fjor hvordan vi har gjort omtrent de samme erfaringer som restaurantkunden til Fredrikstad Blad! Vi ble reddet av et barnebarn som hadde smarttelefon! Skal det virkelig være slik?

Innføring av kontantnekt, enten det er i restauranter, andre forretninger eller i offentlige instanser, er i strid med finansloven. Vi kjenner ikke til at en eneste av de som har innført kontantnekt, blir påtalt. De ansvarlige myndigheter gjør ganske enkelt ikke den jobben de skal!

Siden digitale betalingsmetoder vanligvis er klart mer effektive enn kontant betaling, og risikoen for å bli påtalt er ikke tilstedeværende, så har kontantnekt over de siste årene fått spre seg som ild i tørt gress.

Vi skulle gjerne høre fra Fredrikstad Blad og vår politikere, hva de mener om de gjentatte brudd på Finansloven, og hvilke følger det får for vår rettsoppfatning at folk kan ta seg til rette uten at dette blir påtalt.

Samtidig, hva mener Fredrikstad Blad om det at 600.000 «ikke-digitale» ikke blir tilbudt betalingsmuligheter som de kan bruke. Det er en tindrende klar diskriminering!

Vi gjengir nedenfor et brev vi skrev til Tonje Holter i Fredrikstad Blad. Vi er spent på svaret:


Hei Tonje!

Vi regner med at du har fått med deg at vi er engasjert i spørsmålet om tvungen betaling med kontanter.

I din artikkel i Fredrikstad Blad i dag har du fått med deg det meste, men du har mistet noen helt vesentlige poenger.

Det er ikke «noen få» som ikke kan betale digitalt. En nylig undersøkelse viser at det er hele 600.000 som må regnes som ikke-digitale. Har ikke nødvendig utstyr og/eller kompetanse.

Lovteksten i Finansloven er klar. Kontanter er et tvungent (lovlig) betalingsmiddel. Leverandør av varer og tjenester er forpliktet til å ta imot kontant oppgjør om dette er betalers foretrukne betalingsmetode.

Det som er bekymringsfullt, og som politikere, du og andre journalister ikke tar tak i, er at de ansvarlige myndigheter ikke håndhever loven. Dette innebærer at hvem som helst åpenlyst kan iverksette kontantnekt uten å risikere noe som helst – og snikinnføringen av kontantnekt får lov til å fortsette uhindret – myndighetene snur ryggen til!

Dette er et demokratisk problem. Det kan da vel ikke være slik at folk flest kan velge om de vil rette seg etter gjeldende lovbestemmelser eller ikke. Og vi kan vel ikke ha det slik at ansvarlige myndigheter ikke håndhever lovbestemmelser som er i kraft!

Det må være slik at bestemmelsene i finansloven om kontanter som tvungent betalingsmiddel, gjelder inntil de eventuelt blir ugyldiggjort av ansvarlige myndigheter.

Myndighetenes unnlatelse til å håndheve loven får overhode ingen oppmerksomhet av media. Kan vi kalle det unnlatelsessynd?

 

Du kan jo tenke over det!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter