«Lappen» på livstid – eller?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

v/Finn Åsmund Johnsbråten
Bilen gir oss mobilitet og frihet til å reise nær sagt hvor vi vil, når vi vil. Den har nærmest blitt en del av oss selv, som vi gjerne hadde fått med oss i graven sammen med den så bekjente «lappen», men slik er det nok ikke!

Alle vet at det i gruppen eldre sjåfører er det en stor del som blir uskikket til å kjøre bil etter hvert som de blir eldre og på forskjellige måter svekket av alder. Men i gruppen eldre sjåfører finnes det også de som bærer sin alder ubesværet og kjører bil til langt inn i 90-årene. I vår forening har vi et par medlemmer som har passert 95, og som fortsatt kjører bil.

Det er et faktum at det stadig blir flere eldre som kjører bil, og det er også et faktum at de eldre er sterkt overrepresentert når det gjelder trafikkulykker. Les gjerne følgende fra en av Vegvesenets rapporter:

  • Eldre sjåfører bryter vikeplikt og kjører på fotgjengere
  • Det er en spesiell type uhell som skiller eldre sjåfører fra yngre. Det er uhell der den eldre svinger til venstre ut på en forkjørsregulert vei, spesielt der hastigheten på den gjennomgående vei er stor?
  • I ulykker der den eldre har kjørt på og tatt livet av en fotgjenger, er fotgjengeren som regel over 75 år. Slike ulykker skjer nesten alltid når fotgjengeren krysser veien.
  • Risikoen øker for bilførere over 75 år og enda mer ved 85+
  • I 1985 var det om lag 20% av befolkningen over 70 år som hadde førerkort, i dag er det rundt 70%. På bakgrunn av dette kan man anta at eldreulykker vil bli et økende problem skriver Vegvesenet i sin rapport.

Dilemmaet er at vi vil gjerne at de eldre, som er skikket til det må få lov til å kjøre så lenge de er nettopp det – skikket til å kjøre bil! Samtidig ønsker vi at de eldre som ikke er skikket til å kjøre bil ikke skal få beholde sitt kjørekort, og at de således blir tatt ut av trafikken. Men hvem er det som skal bedømme og bestemme hvem som er skikket og hvem som ikke er skikket. Og hvilke objektive kriterier og metoder skal ligge til grunn for beslutningene?

Så langt har det vært krevet en obligatorisk, aldersbestemt, helseattest fra lege innbefattende en meget kritisert test. Aldersgrensen er etterhvert skjøvet oppover i etapper. Den er nå på 80 år. Den omtalte testen har vært kritisert fordi den måler forhold som de fleste anser som helt irrelevant i forhold til det å kjøre bil.

Nå har SV, Ap og Sp skapt et flertall som har besluttet at den obligatoriske helseattesten skal skrotes. Det er imidlertid ikke bestemt når tid dette skal iverksettes. Heller ikke har vi sett beslutning om hvordan man skal kunne identifisere de som er uskikket og trafikkfarlige for å hente de ut og ta fra dem den kjære «lappen». Dette er et vanskelig spørsmål, som de ansvarlige myndigheter ikke kommer bort i fra!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter