Miljø – trær vår redning eller undergang?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Hvorfor er trær så viktig? Trær henter inn CO2 fra atmosfæren og lagrer denne i hele sin levetid! Derfor! I disse dager er verdens toppledere samlet i Glasgow til en miljøkonferanse som kanskje er vår tids viktigste konferanse. Den ene taleren etter den andre omtaler møtet som den siste mulighet til å redde kloden.

Vi har opplevd, og opplever, en avskoging verden over som er skremmende og skaper sterk bekymring. Avskogingen i Amazonas området og Indonesia er økonomisk betinget og er vel kjent. Så har vi samtidig skogbranner som legger kjempestore områder i aske i Australia, USA, Canada, Sibir og i Sør-Europa. Det er verdens lunger som trues!

Vi pøser ut millioner av kroner gjennom Regnskogsfondet for å redusere avskogingen uten at vi har sett effekten av dette. Hva går egentlig pengene til?

Betydningen av å plante ny skog til erstatning for det som er tapt, og beplanting nye områder ser etter hvert ut til å bli tillagt en større betydning. Nyplanting foregår i forskjellig skala verden over – til og med i Sahara! Men aktiviteten må trolig opp på et helt annet nivå om det skal monne!

Under vår tur med Hurtigruta fra Kirkenes til Trondheim tidligere i år, kunne vi hele veien oppleve spredte skogplantinger. Det kan se ut som om noen har begynt på et prosjekt, mistet motet og avsluttet før de egentlig hadde kommet i gang.

Opplevelsen fikk oss til å tenke på hvilke enorme områder vi har som egner seg for planting av ny barskog. Vi har jordsmonn og nok fuktighet. Tenke seg muligheten av et storskala opplegg, ledet av staten, som fikk landeierne med på laget, motivert av en passende økonomisk kompensasjon. «Vi skal kle Norge!», sa man en gang! Kanskje skal vi fortsette der de slapp.

Andre steder har de tilgjengelig områder med brukbar jord, men mangler fuktighet. Med de muligheter vi i dag har for storskala avsalting av havvann og transport, så skulle det ikke være tekniske spørsmål til hinder. Det er vel slik de tenker de som planter trær i Sahara!

Barskog beplantning i Norge, ville kunne bringe oss et godt stykke vei mot klimamålene våre. Spennende å se om våre myndigheter ser disse muligheter. Og så er det jo om å komme i gang! Hvis vi har forstått saken riktig, så har vi ikke all verden av tid på oss!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter