Nære turmål – Glommastien!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

På elveslettene på begge sider av Glomma fra Fredrikstad og opp mot Sarpsborg, ble det fra tidlig på 1800 tallet etablert en rekke teglverk og sagbruk. Til sammen skal det i området ha vært opp imot 40 slike virksomheter. Dette dannet grunnlag for en sterk økonomisk utvikling av nedre Glomma regionen! Plankeadelen i Fredrikstad er vel omtalt og vel kjent!

Etter hvert som tidene endret seg og sagbruk og teglverk ble nedlagt, tok naturen elvebreddene tilbake. Oreskog og andre løvtrær fikk utvikle seg fritt og har blitt til en tett, upleiet jungel som gjorde elvebreddene utilgjengelig for folk flest!

Takk til initiativtagerne som hadde tenkt seg muligheten til å ta elvebreddene tilbake ved å etablere en gang og sykkelvei på hver side av Glomma. Så tenkt så gjort. Nå ligger Glommastien ferdig til bruk for gående, syklister og folk med rullator.

Glommastien byr på flere rundturer. Den første går helt fra Fredrikstad til Sarpsborg og tilbake igjen! 35 kilometer kan være en litt lang spasertur for de fleste, sykkel er nok mer aktuelt. Det er også lagt vel til rette for flere rundturer av varierende lengde ved at det er fergeforbindelse over Glomma ved Gamlebyen/Cicignon, og ved Lisleby/Sellebakk og så kan man gå eller sykle over Sandesundbrua!

Glommastien er godt merket med stolper som viser at du er på rett vei. Langs stien er det flere rasteplasser hvorav noen tilrettelagt for grilling. For de som måtte være interessert, er det om høsten nok av villbringebær langs stien. Villbringebærene er gjerne friskere i smaken enn havebringebær. Glommastien har en rimelig, god bredde og en godt, gruset veibane

Glommastien er først og fremst en herlig rekreasjonsmulighet, men er også en god kommunikasjonsmulighet til og fra jobb eller for andre formål. Turen går gjennom løvskog, boligområder og interessante kulturområder. Ruiner etter de nedlagte teglverk og sagbruk finnes flere steder.

Ideen bak Glommastien er at folk skal oppleve nærhet til Glomma. Med unntak av noen strekninger på hver side av elva opp mot Sarpsborg, følger derfor stien nær elva. Noen steder er løvskogen så tett at det kanskje burde ryddes opp litt i underskogen der den er tettest, slik at man hele veien får beholde kontakten med Glomma!

Syd for Sellebakk ligger Narnteskogen med ruinene etter Narnte teglverk. Denne skogen er nå kjøpt av eiendomsutviklere. Det blir spennende å se hva det måtte avstedkomme av endringer. Skulle tro man ikke kommer utenom en opprydning av skogen!

I Fredrikstad er strandpromenaden en meget populær attraksjon. Den går som en forlengelse av Glommastien fra fergestedet ved Cicignon hele veien ned til Verkstedbroa. Det er en flott promenade med benker, båtliv på Glomma og en rekke restauranter. For de som ønsker en lett spasertur i hyggelig miljø, er strandpromenaden en god mulighet!

God tur!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter