Nesten alle får bivirkninger av Coronavaksinen

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Moderna-vaksinen ble godkjent i EU onsdag, og vi har allerede mottatt de første 4000 dosene i Norge. Vi vil derfor ha tilgang til flere varianter av vaksinen. Dessverre er det ikke gitt noen indikasjon på om vi får noen mulighet til selv å velge hvilken vi vil ta.

Vaksinen til Moderna har vist seg å gi noe hyppigere bivirkninger enn Pfizer og BioNTech vaksine. Det er imidlertid registrert få alvorlige bivirkninger hittil.

De aller fleste vil nok i dagene etter vaksinering oppleve slapphet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, kvalme og noen kan få feber.
Dette er ganske vanlig ved de fleste former for vaksinering i og med at kroppen reagerer ved å danne antistoffer mot det man vaksineres mot og at man må regne med at man ikke føler seg helt i form den første tiden etter vaksinasjonen.

Etter at andre dose er satt, regner man også med at opp mot 90 prosent vil oppleve smerter der man har fått stikket og at ca. 60 prosent vil oppleve hodepine.

Det er derfor grunn til å tro at vaksinene gir ganske mye ubehag disse første dagene, og det ser ut som at vaksinen fra Moderna gir enda litt mer. Man må bare være forberedt på at nesten alle får en eller annen type bivirkning. Nesten ingen slipper unna det.
Vaksinene medfører nok noe mere plager enn fra for eksempel den mere kjente influensavaksinen.

Det har blitt observert muskelsvakhet på den ene siden av ansiktet hos et fåtall personer som har fått vaksinen.
Det er noe uklart om dette er en direkte bivirkning som skyldes Moderna vaksinen da dette også er observert i Pfizer-studien.

Legemiddelverket og FHI overvåker vaksinasjonen i Norge og har bedt om at alle alvorlige eller uvanlige bivirkninger rapporteres inn.

Dagbladet skrev tidligere denne uka at forekomsten av allergisk sjokk etter Corona vaksinen ser ut til å være omtrent 10 ganger så høy som ved alle tidligere vaksiner, ifølge en artikkel i New England Journal of Medicine.

Mens 1 av 100 000 kan få en mulig dødelig reaksjon etter Corona vaksinen, er det bare 1 av 1 000 000 som har fått allergisk sjokk etter andre tidligere vaksiner.

«For andre vaksiner ser man kanskje slike allergiske reaksjoner en gang for cirka hver million doser man setter. I studiene til både Pfizer og BioNTech så man ikke dette, men nå etter at vaksinene er tatt i bruk, så ser man noen sjeldne tilfeller, og det ser ut til at det er litt oftere for disse vaksinene enn for andre vaksiner. Men dette er jo noe man alltid tar forholdsregler mot, og man har adrenalin til å behandle med. Men dette er alvorlige tilstander som må behandles» sier Sigurd Hortemo, spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin og overlege ved Avdeling for legemiddelinformasjon, Statens legemiddelverk.
FHI og Legemiddelverket meldte tidligere denne uka at de undersøker to dødsfall på sykehjem. Beboerne døde noen dager etter at de hadde fått vaksinen og det er derfor dette undersøkes.

«Undersøkelsene er ikke ferdig, men vi har på forhånd sagt at vi må være forberedt på at det kommer dødsfall i tidsmessig tilknytning til vaksine. Det er viktig å huske på at vi i Norge har valgt å gi beskyttelse til de aller svakeste. På norske sykehjem og andre institusjoner dør det rundt 350 til 400 hver uke. Så når vi vaksinerer alle dem i løpet av kort tid, så vil det være dødsfall i tidsmessig tilknytning. Alle meldte tilfeller vil bli vurdert for å se om det er noen tilknytning, men det er ikke noe som tyder på det», fortsetter Hortemo.

Det ble i dag opplyst på NRK at man kanskje skal frastå fra å gi de mest skrøpelige pasientene vaksinen. Det er en mulighet for at den kan bli en for stor belastning for et gammelt menneske med mange underliggende sykdommer.

Da står vi tilbake med et fundamentalt spørsmål:
Skal vi ta sjansen på forholdsvis håndterlige bivirkninger etter en vaksine eller ta sjansen på å få en full Corona sykdom og det den kan medføre?

Personlig synes jeg valget er enkelt, og jeg vil motta en vaksinasjon med åpne armer.

Terje Lloyd Andersen
Tidl. Sykepleier/Legemiddelkonsulent

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter