Norsk politikk – eldre skal bo hjemme lengst mulig!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Det kan se ut som Norsk Helsevesen famler i blinde når det gjelder hvordan de skal møte eldrebølgen og det økede pleie- og omsorgsbehovet denne innebærer. Det er klart at vi allerede står overfor en mangel på sykehjemsplasser og på sykepleiere. I løpet av de nærmeste år kommer vi til å mangle 30.000 sykepleiere!

Det synes åpenbart at vi ikke vil greie å øke antall sykehjemsplasser i takt med den økende eldre befolkningen. Så langt ser det ut at den viktigste del av løsningen ligger i at de eldre skal bo lenger hjemme – helst livet ut, og at Norsk Helsevesen satser på å utvikle hjemmetjenestene.

Det er en strategi som det må være lett å selge. Hvem ønsker ikke å bo hjemme livet ut om mulig? Men det er nok ikke alle som har forstått dette på samme måte.

Oslo kommune har mangel på sykehjemsplasser, men agerer som om de ikke skulle ha det. I tiden fra 2015 har kommunen faktisk redusert antall sykehjemsplasser med hele 642. I mellomtiden har de økt antall ansatte i hjemmetjenesten med 500. Samtidig regner kommunen med effektiviseringsgevinster ved innføring av velferdsteknologi.

I Oslo kommune selger og kjøper bydelene ledige sykehjemsplasser av hverandre. I noen tilfeller til priser som er så dyre at plassene blir stående usolgte. Dette synliggjør «ledig kapasitet» og gir grunnlag for nye nedleggelser. Således er det gode muligheter for å «skyte seg selv i foten!»

I tilfelle av at Norsk Helsevesen skulle greie å øke hjemmehjelpskapasiteten tilstrekkelig, gjenstår spørsmålet om de greier å tilby tjenester av riktig kvalitet. Vi ser en risiko for at eldre som definitivt skulle vært på sykehjem, blir boende hjemme fordi det ikke er ledig plass på sykehjemmene. Det er naturlig at sykehjemmene normalt vil være bedre utbygget enn det hjemmetjenestene er for å kunne tilby relevante tjenester av riktig kvalitet.

Det som uroer oss, er at det er vanskelig å se at helsemyndighetene ser dimensjonene av utfordringer de står overfor! Disse innebærer at bevilgningene må økes langt utenfor dagens rammer. Det kan være ubehagelig å innse dette, men det hjelper lite å snu seg og se en annen vei. Hva skulle så løsningen bli! Flere sykehjemsplasser eller flere hjemmehjelpere?

Vi sier som Ole Brumm – «Ja takk, begge deler!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter