Ny smitterekord 4575 – mister vi kontrollen?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Etter at statsminister Solberg i begynnelsen av september åpnet Norge og avviklet alle Corona-begrensningene, og etter at vi skrev vårt innlegg i SENIORAVISA «Tilbake til start – uventet Coronasjokk!» kom en melding vi gjerne kunne vært foruten. Tirsdag 16.november ble det satt ny norsk dagsrekord i Corona smitte – 2.552 smittetilfeller og onsdag 24. november var det 4.575 smittede.

Vi vet ikke riktig hva vi skal tro! Av en befolkning på vel 5 millioner er ca. 50% av de over 65 fått 3. dose, 75% fullvaksinert med to doser mens 84% har fått 1 dose. Dette skulle innebære at det er langt færre som skulle kunne blir smittet enn tidligere. Likevel får vi altså ny smitterekord. Er ikke vaksinene vi har fått, effektive nok? Det må være lov å stille spørsmålet!

De som nå blir smittet skal først og fremst være uvaksinerte, skoleungdom og innvandrere! Disse burde være lett å identifisere slik at de kan følges opp. Det er her vi finner smittevegrene, de som av en eller annen grunn nekter å la seg vaksinere. Noen av disse burde kanskje heller vært betegnet som «smittesabotører» fordi de faktisk motarbeider myndighetene.

De som skulle vaksineres først, er alle helsearbeidere som har pasientkontakt. Vi kan ikke ha helsearbeidere vandre som levende smittebomber blant de innlagte på våre institusjoner.

For helsearbeidere skulle vaksinering være et yrkeskrav. Vaksinevegring skulle bli møtt med sanksjoner som får konsekvenser for de det gjelder, selv om dette er imot myndighetenes frivillighetslinje. Vennlige anmodninger vil virke alt for sakte og vil aldri føre helt frem!

Det har vært vårt inntrykk at myndighetene har hatt rimelig bra kontroll, men nå ser det ut til å rakne! Det er ikke bare begrunnet av Coronaen! Det velorganiserte norske helsevesen kan være nær kollaps!

I utgangspunktet har sykehus og sykehjem for lav grunnbemanning, samtidig som vi vet at vi kommer til å mangle opp til 30.000 sykepleiere i de nærmeste år.

Sykehusene var fra før av godt fylte da et stort antall Coronapasienter meldte sin ankomst. Sykehusene taklet dette ved å utsette alle operasjoner som kunne utsettes, for derved å frigjøre kapasitet. Sykehusene har vært under et kontinuerlig hardt press, men har så langt unngått å kollapse takket være hardtarbeidende og lojale helsearbeidere!

Men nå kommer nye utfordringer. Det ser ut til at vi er i ferd med å få en RS-epidemi. Dette er en luftveisinfeksjon som vanlig vis rammer barn. Nå ser det ut som voksne i større utstrekning enn tidligere, også blir smittet. Og så står årets influensasesong for døren!

Fordi de kommunale sykehjemmene også er fullt ut belagt, får ikke sykehusene sendt sine ferdigbehandlede pasienter til sykehjemmene. Det er klart at dette belegger kapasitet ved sykehusene som de så absolutt trenger.

Samtidig med alt dette har krisen med fastlegeordningen eskalert. Fastlegene har for mange pasienter på sine lister. Arbeidspresset blir for stort og mange fastleger slutter. Det står dessverre ingen kø av leger som vil overta! Fastlegeyrket er for tiden ikke attraktivt, og kommunene har store vanskeligheter med rekrutteringen. Det ville være en katastrofe om fastlegeordningen skulle bryte sammen!

Hvor meget mer tåler vårt helsevesen?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter