Oppløse Viken – dette vil SV Østfold!

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget!

v/ Freddy Andre Øvstegård

Tvangssammenslåingen til det unaturlige monsterfylket Viken flytter makt lengre unna folk. Derfor er nei til Viken og ja til Østfold en hovedsak for SV dette valget.

Tvang er en dårlig metode for ekteskap, både når det gjelder folk og fylker. SV har vært imot tvangsekteskapet mellom Østfold, Akershus og Buskerud hele veien, og vi kjemper videre for skilsmisse.

Viken er et unaturlig monster av et fylke med 1,2 millioner innbyggere og omkring 250 kilometer i luftlinje fra Halden til Hallingdal. Jeg tror ikke det finnes noen som føler en «Viken»-identitet. Jeg er i alle fall selv østfolding like mye nå som før. Jeg representerer Østfold og ikke Viken på Stortinget. Det planlegger jeg også å fortsette med.

Men langt viktigere for min og SVs motstand mot Viken er hensynet til demokratiet. Selve opprettelsen av monsterfylket skjedde gjennom regjeringens tvang mot flertallets vilje i både folket og fylkestinget i Østfold og de andre fylkene.

Dessuten flytter tvangssammenslåingen til Viken makt lengre unna folk. Det er åpenbart at det blir vanskeligere for en vanlig haldenser eller mossing å påvirke det som skjer i et fylkesråd og et fylkesting som skal sitte i Bærum og bestemmer over 1,2 millioner innbyggere, enn i gamle Østfold fylkeskommune. Avstand til makta betyr noe.

Den offentlige debatten om det som skjer i fylkespolitikken blir også skadelidende, fordi det ikke finnes noen naturlig felles medieoffentlighet rundt Viken. NRKs nye Oslo Viken-sending er et godt eksempel på det når innslagene hopper fra Kongsberg, via Oslo til Skjeberg. Folk henger ikke med. Interessen er naturlig nok ikke like stor rundt veiprosjekter i Flå som rundt fylkesvei 109 for en sarping.

Vi lever i en tid der folk opplever økende avstand til politikken, og hvor både makt og rikdom samles hos færre enn før. Viken fylke er bare nok et eksempel på sentralisering av makt og beslutninger lengre unna folk. Derfor er det så viktig å styrke folkestyret vårt, korte ned avstanden til makta og gi vanlige folk økt innflytelse over politikken. Ikke motsatt.

SV har konsekvent vært imot Viken hele veien. Vi har stemt mot tvangssammenslåingen flere ganger på Stortinget og i Østfold fylkesting. Jeg har selv fremmet forslag på Stortinget om å oppheve Viken. Og SV i fylkestinget i Viken er helt tydelige for oppheving. Der har vi blant annet stemt imot planer om nytt milliard-fylkeshus for Viken i Bærum som fylkesrådet med både Ap og Sp stemte for.

Å oppheve Viken og la Østfold få gjenoppstå er en av våre hovedsaker ved dette valget. Og klart vi kan få det til, hvis fylker kan slås sammen kan de deles opp igjen også. Ved et nytt flertall på Stortinget så har politikerne i Viken lovet at de vil søke oppløsing. Det løftet skal de holdes ansvarlig for, og SV på Stortinget vil si ja til søknaden.

Gjør vi det nå så kan vi også spare milliarder av skattebetalernes penger før fylkesrådet rekker å sette spaden i jorda for det nye fylkeshuset i Bærum. Uansett er det å kjempe for et sterkere folkestyre der beslutningene tas nærmere folk alltid verdt det. SV tar den kampen.

 

Freddy André Øvstegård
Stortingsrepresentant for Østfold SV

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter