Oppløse Viken – hva vil de politiske partiene?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Skjebnen til Viken Fylkeskommune blir avgjort i forbindelse med kommende Stortingsvalg – oppløse Viken eller fortsette!  Vi ser det som vår oppgave å bidra til at denne saken ikke blir glemt eller forsøkt tiet i hjel. Derfor gjør vi en likelydende henvendelse til de politiske partier for å få bragt på det rene hva de vil når det gjelder spørsmålet om å oppløse Viken Fylkeskommune. Vi legger ut svarene i SENIORAVISA etter hvert som de blir mottatt, og så tar vi sikte på en oppsummering med konklusjoner til slutt! Les gjerne brevet nedenfor som vi sender til de politiske partier:

Til: …………………………… parti 

Coronaen får snart konkurranse om oppmerksomheten. Vi har et spennende Stortingsvalg noen få måneder foran oss. Stortingsvalgene er gjerne dominert av saker som er av riksbetydning!

I år tror vi, for Østfolds sitt vedkommende, at spørsmålet om oppløsning av Viken fylkeskommune kommer til å prege valgkampen. Om dette er en lokal sak eller om det er en sak av riksbetydning lar vi være et åpent spørsmål. Østfold er viktigst for oss.

Vi driver en ukeavis, SENIORAVISA, som vi gir ut på vår nettside. Vi hadde i fjor 177.988 besøk til avisa. I det første kvartal i år ligger vi 15% over fjorårstallene! Således når vi ut til mange, langt ut over vår egen medlemskrets.

Våre lesere er sterkt interessert i hva som skal skje med Viken fylkeskommune. Blir fylkeskommunen oppløst, eller skal vi måtte leve med en fylkeskonstruksjon som neppe noen i Østfold har ønsket seg?

Det er flertallet av de politiske partiene som til syvende og sist avgjør det hele. Det er interessant for våre lesere å få rede på hva de enkelte politiske partier vil! Derfor vil vi invitere hvert enkelt parti til å fortelle våre lesere hva de vil med fylkeskommunen Viken – vil de oppløse eller fortsette slik det er?

SV Østfold har vært raskt på banen. Mandag, den 22. mars, har de et innlegg i SENIORAVISA – «Oppløse Viken – dette vil Østfold SV!». Vi vedlegger innlegget til info.

Våre lesere er naturligvis også interessert i hva de andre partiene vil!  Derfor vil vi spørre ………….. parti om dere kan skrive et innlegg som vi kan ta inn i SENIORAVISA. Det bør ikke være særlig mer enn en A4-side. Det ville være fint om dere kunne gi klart uttrykk for hva dere vil og om dere samtidig kunne begrunne deres synspunkter!

Send gjerne manuskriptet pr. epost til fajohnsbr@hotmail.com. Om vi mottar manuskriptet innen fredag 26. mars, skal vi greie å få det inn i SENIORAVISAS utgave mandag en 29. mars.

På denne måte vil vi kunne gi våre lesere interessant og aktuell informasjon samtidig som vi gir partiene anledning til å presentere sine standpunkter for et stort publikum.

Takknemlig for en rask tilbakemelding.

 

Med vennlig hilsen

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter