Oslo og Viken – en eller to fylkeskommuner?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Hvis vi ser bort fra Coronaen og alt det viruset fører med seg, så vil spørsmålet om oppløsning av Viken være den største saken i Østfold for tiden – en sak som vedrører alle Østfoldinger. Vi har skrevet flere artikler om dette i SENIORAVISA. Noen av artiklene er også tatt inn i lokalavisene. Men vi synes responsen kunne vært bedre selv om nesten alle de politiske partiene gir ureservert uttrykk for at de vil gå for oppløsning av Viken. Vi er langt fra trygge på hvor dette ender!

Vi prøver å følge med, men oppdager at vi noen ganger kan ha sovet i timen. Vi mistet uventet lokalnyhetene for Østfold på NRK og fikk i stedet noe som heter «Lokalnytt Oslo og Viken». Hvilke begrunnelser NRK har hatt for denne sammenslåingen har vi ingen kunnskap om! Men det er liten forståelse i Østfold for at det er å betrakte som lokalnytt når en skiheis står i Hemsedal eller når det er brudd på en kloakkledning på Grünerløkka i Oslo!

Etter hvert dukker «Oslo og Viken» opp i flere sammenhenger. Vi er redd for at det etableres en forståelse for at «Oslo og Viken» må være en fylkeskommune og at denne oppfatningen får feste seg hver eneste gang «Oslo og Viken» blir omtalt i samme åndedrag!

Dette inntrykket har forsterket seg etter at vi har oppdaget at Oslo og Viken har fått en felles statsforvalter (fylkesmann). Skulle ikke hver av de to største fylkeskommunene i Norge ha behov for og kunne forsvare hver sin statsforvalter? Det å ha en felles statsforvalter må vel innebære at Oslo og Viken administreres under en ledelse som en enhet?

Vi har forsøkt å finne ut av dette ved å søke i tilgjengelige media uten å finne noen begrunnelse for denne løsningen?  Hvordan avgjøres prioriterte saker mellom de to fylkesregionene når slike spørsmål dukker opp? Hvordan er beslutningen om en felles statsforvalter tatt og hvem har tatt beslutningen. Det kan høres usannsynlig ut, men er løsningen begynnelsen på et forsøk på en snikinnføring av sammenslåing av de to fylkesregionene? Det er slikt det kan spekuleres i!

Vi er usikre på hva hensikten er med «Oslo og Viken»! Det at hovedkontoret til Viken er beliggende i Oslo bidrar også til vår usikkerhet!

Vi har i tidligere innlegg i SENIORAVISA gitt uttrykk for at Viken fylkeskommune bør oppløses. Om dette lykkes, er spørsmålene som er reist ovenfor, lite aktuelle!

Det som bekymrer oss mest når det gjelder spørsmål omkring Viken fylkeskommune, er lite utvist respekt for de dette gjelder – innbyggerne! Har det egentlig vært noen demokratisk prosess hvor innbyggerne har vært involvert, fram til den foreliggende løsning? Samtidig må vi også spørre om den informasjon som er gitt, har vært forståelig, spesifikk nok og tilstrekkelig.

Vi tror det kommer til å bli en øket interesse for oppløsning av Viken fylkeskommune i tiden frem til Stortingsvalget senere i år. En grundig debatt vil forhåpentligvis rydde uklarheter av veien!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter